Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Christmas around the world

Skapad 2019-12-09 16:44 i Slöingeskolan Falkenberg
Hur firar man jul i olika engelskspråkiga länder?
Grundskola 5 Engelska
Hur firar man jul i olika engelskspråkiga länder?

Innehåll

 

 Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

 

Bedömning - vad och hur

VAD

Du ska
- förstå att man firar jul på olika sätt i olika länder.  

 

- kunna söka, värdera, välja och förstå innehållet i de texter du valt från internet.

 

- kunna några vanliga engelska julord. Webpage, site, search engine

 

- kunna berätta fakta om hur man firar jul i ett engelsktalande land.

 

- kunna använda internet till att söka en källa med engelsk text som du aktivt väljer ut och sedan ta del av innehållet.

 

HUR

I par:

Efter att ha hittat fakta på internet ska ni på valfritt sätt presentera hur ett engelskspråkigt land firar jul. 

                      

Er presentation ska innehålla fakta om när julen firas, vem som delar ut presenterna, vad man äter och annan intressant information. Presentationen kan vara muntlig. Ni kan använda hjälpmedel som bildspel, film, plansch eller annan egen idé. Presentationen ska vara minst 2 minuter och max 5 min. 

 

 

Skriftlig reflektion om hur du gick tillväga när du sökte information om "ditt" lands traditioner.

 

Undervisning och arbetsformer

-     Christmas around the world (youtube 3,15min)

- Worksheet (british council Kids) - lära sig ord

- Repetera hur man söker på internet och är källkritisk

- Arbetsblad om “Christmas around the world”

- Göra presentation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  A 6
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: