Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme och väder

Skapad 2019-12-09 17:01 i Spängerskolan Kristianstad
Vi lär oss om värme och väder.
Grundskola 7 Fysik
Vädrets makter är kraftfulla. "Hur kommer det sig att vindar som t ex en tromb i Sverige och tornadon Sandy i USA uppstår?" , "Vad är väder?" Fysiken kan hjälpa oss att förstå olika väderfenomens uppkomst. Solen är motorn. Men vad är värme i fysikalisk mening och hur sprids värme ? Hur varmt eller kallt kan det bli egentligen? Hur hänger solstrålning samman med växthuseffekt?

Detta är några av frågorna som vi ska reda ut i detta tema.

Innehåll

Mål

Du kommer att lära dig: mer om:

1.     Vad är värme rent fysikaliskt? Hur uppstår det?

2.     Hur påverkas material av uppvärmning? Varför blir en metaller lättare varma än vatten och luft?

3.   Hur varmt eller kallt kan det bli? Vad innebär den absoluta nollpunkten?

3.     Hur fungerar en termometer?  Hur skiljer sig celsiusskalan från kelvinskalan?

4.     I vilka olika former finns alla material? Hur kan de ändra form med hjälp smälta, koka, kondensera och stelna?

5.     Vad betyder ett ämnes smältpunkt och kokpunkt?

6.     Vatten skiljer sig från andra ämnen? På vilket sätt då?

7.   Vad innebär ett materials täthet (densitet)? Hur förändras densiteten i olika material över olika temperaturer?

7.     På vilka olika sätt kan värme sprida sig? Beskriv och förklara hur?

8.     Hur hänger väder och klimat ihop?

9.     Vad betyder begreppen högtryck, lågtryck, front – varm- och kallfront, sjöbris?

 

10. Vad är växthuseffekten?  Hur påverkar den vårt klimat? Orsaker, konsekvenser och åtgärder?

 

Arbetsgång

  • Vi kommer att bearbeta områdets olika begrepp, med genomgångar, diskussioner och filmer.
  • Vi kommer ha laborationer som kopplar till lektionsinnehållet med skriftliga laborationsrapporter.
  • Området kommer att bearbetas med studieuppgifter och med utdelat material.
  • Arbetsområdet kommer att avslutas med ett skriftligt prov

Bedömning

  • Hur aktivt du deltar i klassrumsdiskussioner samt förmågan att förstå, förklara och använda de centrala begreppen i arbetsområdet
  • Din förmåga att genomföra och redogöra för dina laborationer - hypotes, genomförande och slutsats - muntligt/skriftligt.
  • Hur väl du visar dina kunskaper genom att förklara olika samband och föra resonemang i olika frågor.

Uppgifter

  • Fysik: Värme & Energi

Matriser

Fy
Fysikmatris

Kunskaper, begrepp och resonemang

Insats krävs.
E
C
A
Kunskaper
- begrepp - teorier - modeller - samband
Insats krävs.
Du har baskunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och om hur andra saker hänger ihop i fysiken. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder fysikens begrepp, modeller och teorier på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och om hur andra saker hänger ihop i fysiken. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett utvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och om hur andra saker hänger ihop i fysiken. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett välutvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt.
Resonemang
- miljöpåverkan - hållbar utveckling - exempel - åtgärder
Insats krävs.
Du kan resonera på ett enkelt sätt hur människa och teknik påverkar miljön. Du ger exempel på vad man kan göra för att få en hållbar utveckling.
Du kan resonera på ett utvecklat sätt hur människa och teknik påverkar miljön. Du ger exempel på vad man kan göra för att få en hållbar utveckling och vilka fördelar och nackdelar det finns med dina exempel.
Du kan resonera på ett välutvecklat sätt hur människa och teknik påverkar miljön. Du ger exempel från olika perspektiv på vad man kan göra för att få en hållbar utveckling och vilka fördelar och nackdelar det finns med dina exempel.

Laborationer

Insats krävs.
E
C
A
Genomföra undersökningar
- följa planeringar - användning av utrustning
Insats krävs.
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar samt använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar samt använda utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar samt använda utrustning på ett säkert och effektivt sätt
Resultat och slutsatser
Insats krävs.
Du kan jämföra frågor med resultat i en undersökning. Du drar enkla slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom fysiken på ett ganska bra sätt.
Du kan jämföra frågor med resultat i en undersökning. Du drar utvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom fysiken på ett bra sätt.
Du kan jämföra frågor med resultat i en undersökning. Du drar välutvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom fysiken på ett mycket bra sätt.
Dokumentera
Insats krävs.
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, bilder och skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: