Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biggest Bang

Skapad 2019-12-09 17:14 i Rävekärrs grundsärskola Mölndals Stad
Grundsärskola 4 – 6 Naturorienterande ämnen Teknik Svenska Bild
Varje dag lyssnar vi årets radiokalender (barnradion.se) Biggest Bang tillsammans.

Innehåll

Innan du börjar lyssna har du fått lära känna de olika karaktärerna i årets radiokalender Biggest Bang. Alla karaktärer presenterar sig själva och du kommer även att få se bilder på de olika karaktärerna som du möter i Biggest Bang.

Varje dag kommer vi att lyssna på ett avsnitt, samt samtala om innehållet i dagens avsnitt. Vi kommer även att använda det material som finns tillgängligt på barnradion.se, som målarbilder och dagens fråga.

Innan varje avsnitt får du genom högläsning av din lärare höra en sammanfattning av dagens avsnitt för att det ska bli tydligare och lättare att följa med i handlingen. Du får också en genomgång av olika ämnesspecifika ord som uppkommer i avsnittet. Till varje avsnitt finns det en detaljerad bild att vila ögonen på medan du lyssnar. Efter varje avsnitt finns det olika frågor att svara på. Några av dem har givna svar och några av dem har öppna svar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel seriebilder.
  Bl  1-6
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-6
 • Material som kan användas vid framställning av två- och tredimensionella bilder, till exempel papper, lera och naturmaterial.
  Bl  1-6
 • Sol, måne och planeter. Månens faser och några stjärnbilder.
  NO  1-6
 • Vattnets olika former; fast, flytande och gas. Vattnets betydelse för liv på jorden.
  NO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  1-6
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
  Sv  1-6
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-6
 • Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.
  Sv  1-6
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  1-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  1-6
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  Sv  1-6
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.
  Sv  1-6
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-6
 • Vad dator används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer, till exempel diskmaskiner och telefoner
  Tk  1-6
 • Instruktioner, till exempel till enkla byggsatser.
  Tk  1-6
 • Berättelser, myter och sagor med naturvetenskaplig anknytning.
  NO  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: