Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäckarna

Skapad 2019-12-09 18:23 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Ett arbetsområde om hur Europa tar form efter romarriket. Om kolonialism och imperialism genom upptäckarna , världshandel mellan Europa, Afrika och Amerika samt slaveriet och dess konsekvenser då och nu.
Grundskola 8 Historia
Ett arbetsområde om hur Europa tar form efter romarriket. Om kolonialism och imperialism genom upptäckarna , världshandel mellan Europa, Afrika och Amerika samt slaveriet och dess konsekvenser då och nu.

Innehåll

Centralt innehåll under detta arbetsmoment

Ett arbetsområde om hur Europa tar form efter romarriket..

Kolonialism och imperialism genom upptäckarna.

Världshandel mellan Europa, Afrika och Amerika.

Slaveriet och dess konsekvenser då och nu.

Konkretiserade mål för eleven

Du visar i dina svar att du har kunskaper om Europas utveckling, upptäckarna, triangelhandeln, slaveriet, något indianrike i Amerika och handelskompanier.

Med hjälp dina kunskaper i ovan nämnda ämnesområden skall du:

 • Du visa i dina svar att du resonerar om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
 • Du kan förklara hur människors villkor och värderingar påverkas av den tid de lever i
 • Du kan beskriva samband mellan olika tidsperioder

Arbetsgång

Gemensamma föreläsningar

Redovisningsform: Läxförhör

Några instuderingsfrågor som skall besvaras i skolan och jobbas med hemma.

Arbetstid: v 43-48

Bedömning

Läxförhör

Du skall delta aktivt i det muntliga förhöret.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Från romarrikets fall till revolutionernas tid

E
C
A
Kunskaper om historia
Du har grundläggande kunskaper och använder dem för att beskriva och förklara händelser/företeelser
Du har goda kunskaper och använder dem för att beskriva och förklara händelser/ företeelser på ett tydligt sätt
Du har mycket goda kunskaper och använder dem för att beskriva och förklara händelser/ företeelser på ett tydligt sätt
Resonemang om orsaker och konsekvenser
av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang. EX: Du ger exempel på enstaka orsaker och konsekvenser
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Ex: Du ger några tydliga exempel på orsaker och konsekvenser
Du för väl utvecklade och väl underbyggda resonemang. Ex: Du ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser ur olika perspektiv
Se samband och förklara
Du kan undersöka några utvecklingslinjer ex inom levnadsvillkor eller politik (komplex= ett sammanhang som består av många olika beståndsdelar som på något sätt hör ihop)
Du beskriver enkla och konkreta samband mellan olika tidsperioder, händelser/företeelser och ger enkla förklaringar till dessa.
Du beskriver förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder, händelser/företeelser. Ex: Du har med flera beståndsdelar och du kan tydligt förklara dessa i flera led.
Du beskriver komplexa samband mellan olika tidsperioder, händelser/företeelser. Ex: Du har med flera beståndsdelar och du kan tydligt förklara dessa i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: