Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi år 6. Pubertet, befruktning och fortplantning

Skapad 2019-12-09 19:27 i Fontinskolan Kungälv
Grundskola 4 – 6 Biologi
Vad menas med puberteten? Vad händer med kroppen under puberteten? Hur blir ett barn till? Hur gör växterna för att föröka sig? Hur gör olika djur när de fortplantar sig? De här frågorna och många till kommer vi att prata om under de kommande veckorna under biologilektionerna. Intressant, eller hur?

Innehåll

Under det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om människans:

 • pubertet
 • könsorgan
 • fortplantning

Du kommer även under arbetsområdet få lära dig mer om djurs och växters förökning och fortplantning. 

 

Under lektionerna kommer du att:

 • få delta i diskussioner kring puberteten (både i mindre grupper och i helklass)
 • få se och diskutera kring några kortare filmer om puberteten. 
 • få söka information om puberteten på fragachans.nu.
 • få arbeta med (och diskutera) olika frågor som handlar om puberteten, fortplantning och förökning. 

 

Dina kunskaper visar du genom att:

 • delta aktivt under gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • genomföra dina arbetsuppgifter.
 • redovisa dina kunskaper i muntliga och skriftliga läxförhör (exempelvis om könsorganens delar).

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
 • I utvecklade och underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  A 6

Matriser

Bi
Biologi år 6 - Pubertet, befruktning och fortplantning

Människan

------>
------>
------>
Kroppen - begrepp
Könsorganens delar - kvinnan
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
På en bild skriver jag namnen på minst sex delar av kvinnans könsorgan.
På en bild skriver jag namnen på minst nio delar av kvinnans könsorgan.
På en bild skriver jag namnen på minst tolv delar av kvinnans könsorgan.
Kroppen - begrepp
Könsorganens delar - mannen
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
På en bild skriver skriver jag namnen på minst fem delar av mannens könsorgan.
På en bild skriver jag namnen på minst åtta delar av mannens könsorgan.
På en bild skriver skriver jag namnen på minst tio delar av mannens könsorgan.
Puberteten
Resonemang kring puberteten
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Jag beskriver på ett enkelt sätt vad som händer i kroppen under puberteten. Mina beskrivningar omfattar exempel på sådant som sker både med tjejer och killar, och/eller sådant som enbart sker med tjejer respektive sådant som enbart sker med killar.
Jag beskriver relativt utvecklat vad som händer i kroppen under puberteten. Jag nämner något exempel på sådant som sker för både tjejer och killar, samt ger exempel på sådant som sker enbart med tjejer och sådant som enbart sker med killar.
Jag beskriver utvecklat vad som händer i kroppen under puberteten. Jag beskriver flera exempel på sådant som sker för både tjejer och killar, samt ger flera exempel på sådant som sker enbart med tjejer och sådant som enbart sker med killar.

Djur

------>
------>
------>
Djurs befruktning
Sammanhang och begrepp
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Jag ger ett par enkla beskrivningar av hur befruktningen av ett djur kan gå till.
Jag ger flera relativt välutvecklade beskrivningar av hur befruktning av djur kan gå till. Beskrivningarna omfattar befruktning utanför kroppen eller befruktning inne i kroppen.
Jag ger flera välutvecklade beskrivningar av hur befruktning av djur kan gå till. Beskrivningarna omfattar både befruktning utanför kroppen och befruktning inne i kroppen.

Växter

------>
------>
------>
Växters förökning
Sammanhang och begrepp
Jag namnger och sätter ut pistill, märke och ståndare på en bild. Jag ger en enkel beskrivning av hur förökningen av en blomma går till.
Jag namnger och sätter ut pistill, märke, ståndare, frukt med fröämne, kronblad, märke och foderblad på en bild. Jag ger en utvecklad beskrivning av hur förökning av en blomma går till. Min beskrivning omfattar förökning med hanar och honor.
Jag namnger och sätter ut pistill, märke, ståndare, frukt med fröämne, kronblad, märke och foderblad på en bild. Jag ger en utvecklad beskrivning av hur förökning av en blomma går till. Min beskrivning omfattar förökning med hanar och honor samt förökning utan hanar och honor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: