Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek-Levi

Skapad 2019-12-09 21:45 i Myran Dibber Sverige AB
Förskola
Leken är en av de viktigaste redskap vi har i förskolan och med hjälp av Lek-Levi kan vi stimulera barnens lust att barnen få möjlighet att utveckla sina egna lekar och lägga grunden till ett gott samspel mellan barnen.

Innehåll

Vad ska läras ut? 

Leken är en viktig komponent i barnens utveckling och lärande och genomsyrar hela verksamheten. Med hjälp av Lek-Levi vill vi att barnen ska skapa sig en förståelse för andras och sitt egna värde, undersöka och skapa olika gruppkonstellationer, bygga och stärka nya vänskapsband, stimulera barnens språkinlärning, utmanas i olika konfliktsituationer och etiska dilemman och utveckla sin inre föreställningsvärld.  

Varför? (Syfte med undervisningen)

Genom leken kan barnen utveckla sina sociala och emotionella förmågor, exempelvis samarbeta, följa regler, öva i turtagning, konfliktlösning, kamratskap, delaktighet och inflytande. 

Leken stimulerar barnens språkinlärning, kreativitet och fantasi. 

Det är viktigt att barnen utvecklar sin sociala kompetens och genom leken kan de bygga sociala relationer och på så sätt också utveckla sin egna identitet. 

Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

Utrymme för den fria leken ska finnas i vår verksamhet varje dag. Utifrån den fria leken kan vi följa barnen i deras utforskande och se vad som intresserar barnen i deras lek.Utifrån barnens intressena ska verksamheten planeras vilket ger möjlighet till barns inflytande.

Vi anser att det är viktigt att vi pedagoger är närvarande, uppmärksamma och stöttande i barnens lekar samtidigt som vi i vår roll som pedagoger också måste veta när det är bra att ge barnen det utrymme de behöver.  Den balansgången i sig är en del av vår utvecklingsprocess som pedagoger på förskolan.  

Vi anser att det är viktigt att barnen prövar på olika gruppkonstellation och  lutar oss mot Vygotskijs proximala utvecklingszon. Genom att placera ut barnen på bestämda stationer får barnen chansen att bygga på nya sociala relationer.  Barnens ges också en chans till utbyte av kunskap och erfarenheter. Exempelvis kan de yngre barnen ta stöd från de äldre barnen och på så sätt erövra nya kunskaper och erfarenheter. 

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

Genom att vara närvarade i barnens lekar kan vi uppmärksamma och lyfta olika konfliktsituationer eller etiska dilemman som uppstår i stunden men även under ett senare tillfälle där reflektionen kan ske i storgrupp eller i mindre grupper för att ge barnen möjlighet att resonera, tänka och reflektera.

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 För samtliga barn.

Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

Samtliga pedagoger har ansvaret att dokumentera, reflektera och följa upp.


Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: