Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ute-Ugo

Skapad 2019-12-09 21:47 i Myran Dibber Sverige AB
Förskola
Ute-Ugo ska stötta oss i vårt arbete med att uppfylla läroplansmålen kring natur och teknik.

Innehåll

Vad ska läras ut? 

Tillsammans med vår lärvän Ute-Ugo vill vi att barnen skapar en lust och nyfikenhet att lära sig om naturen och förstå hur viktig naturen är för jorden vi lever på. Vi vill att barnen utvecklar ett ansvarstagande över sina val både nu och i framtiden för att bidra till en hållbar utveckling. Vi strävar efter att barnen skapar sig en förståelse över naturens enkla kemiska processer som sker i naturen. Vi vill att alla barn ska uppleva ett naturvetenskapligt fenomen och på så vis också bekanta sig med naturvetenskapliga begrepp. Barnen ska känna till allemansrätten, få kunskaper om hur de kan bidra till en hållbar utveckling.

Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla:

  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska problem
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik

 

Varför? (syfte med undervisningen)

Vi vill att barnen ska bekanta sig med naturen, djuren, de kemiska processerna.

Vi vill att barnen utvecklar sitt ansvarstagande och reflekterar över de val de tar och kommer ta i framtiden för att bidra till en hållbar utveckling. 

Vi vill att barnen bekantar sig med allemansrätten, vad man får och inte får göra när man är i naturen. 

 

Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

Vår mobila verksamhet gör det möjligt för oss att hela tiden variera vår lärande miljö. Vi kan åka anpassa vår destination beroende på aktivitet. Har vi sett ett att barnen visar ett intresse för björnar kan vi välja att besöka ett museum som har en sådan utställning. I denna verksamhet har vi tillämpat Deweys pedagogiska metod "learning by doing" som är ett upplevelsebaserad lärande. Vi tar det abstrakta och gör till något konkret. Den mobila verksamheten gör det möjligt för oss att kombinerar det abstrakta lärandet med det konkreta genom att ständigt byta lärande miljö. 

 
Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

Dokumentation i form av bilder, text och observationer kommer att ligga till grund för reflektionen. Barnen kommer få reflektera både i helgrupp och i mindre grupper. Dokumentation på väggen kommer finnas på barnens höjd så att det pedagogiska rummet hålls levande med reflektioner med och mellan barnen. 

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 För samtliga barn.

Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

Samtliga pedagoger har ett ansvar att genomföra, dokumentera och följa upp. 


Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: