Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Romarriket

Skapad 2019-12-10 09:17 i Eriksbergsskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Historia
Ett område om romarriket

Innehåll

När området är slut ska du kunna följande:

 • Resonera kring varför Romarna var så framgångsrika och blev ett stort imperium (land). 
 • Kunna lite om följande ledarna i Romarriket och varför det är viktiga. 
  • Caesar
  • Augustus
  • Konstantin
 • kunna redogöra någorlunda för rikets utbredning. Vilka områden (med dagens namn) lag i romarriket?
 • Kunna några begrepp, namn, byggnade och liknande som tillhör området som tex:
  • Senat
  • Hannibal
  • Kartago
  • Akvedukt
  • Romerska gudar
  • Republik
  • Monarki
  • Patricier & Plebejer
  • Pax Romana
  • Gladiatorspel
  • Colosseum
  • Vandaler
 • Kunna ge exempel på några spår av romarriket som finns i dagens samhälle och resonera kring deras betydelse. 

 

Uppgifter

 • Powerpoint

 • Kartor

Matriser

Hi
Historia

Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen.
E
Godtagbara kunskaper för årskursen
C
Godtagbara kunskaper för årskursen
1.använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, händelser och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, händelser och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration(folkomflyttningar), politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: