Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Gamma kap 3 " Samband och förändring"

Skapad 2019-12-10 10:47 i Vallhamra skola Partille
Utgår från boken Gamma kapitel 1 där vi arbetar med tal i bråk- och decimalform. Beräkningar med de fyra räknesätten och olika avrundningsformer.
Grundskola 6 Matematik
Vi arbetar med procent, sannolikhet, koordinatsystem och proportionalitet. Vi gör främst beräkningar med multiplikation och division.

Innehåll

Efter avslutat avslutat kapitel ska du ha lärt dig 

 • Samband mellan procent-, decimal- och bråkform.
 • Metoder för att räkna ut procentuella andelar.
 • Ta reda på resultatet vid procentuella förändringar.
 • Beräkna sannolikhet och kunna ange den i både bråk-, decimal- och procentform.
 • Avläsa och rita koordinatsystem.
 • Proportionella samband i vardagliga situationer och kunna avläsa proportionalitet i ett koordinatsystem.
 • Förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.
 • Följande begrepp; procent, bråkform, decimalform, enklaste form, förkorta, x-axel, y-axel, sannolikhet, koordinatsystem, origo, proportionalitet, graf.

Viktiga begrepp

Procent, bråkform, decimalform, enklaste form, förkorta, x-axel, y-axel, sannolikhet, koordinatsystem, origo, proportionalitet och graf.

Tidsram

Arbetstid ca 6 veckor

Bedömning

Du bedöms på:

 • Hur du deltar i matematiska diskussioner under lektionstid genom att vara aktiv, visa hur du tänker och använda matematiska begrepp.
 • Diagnos
 • Prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik åk 6 kap 3 "Samband och förändring"

Samband och förändring

E
C
A
Procent
Du ska kunna uttrycka andelar i procent.
Du kan till största del uttrycka andelar i procent.
Du har goda kunskaper i att uttrycka andelar i procent.
Du har mycket goda kunskaper i att uttrycka andelar i procent.
Procent-, decimal- och bråkform
Du ska kunna se samband mellan bråkform decimalform och procentform.
Du kan till största del se samband mellan bråkform decimalform och procentform.
Du har goda kunskaper att se samband mellan bråkform decimalform och procentform.
Du har mycket goda kunskaper att se samband mellan bråkform decimalform och procentform.
Sannolikhet
Du ska kunna beräkna sannolikheter och ange dem med olika uttrycksformer.
Du kan till största del beräkna sannolikheter och ange dem med olika uttrycksformer.
Du har goda kunskaper i att beräkna sannolikheter och ange dem med olika uttrycksformer.
Du har mycket goda kunskaper i att beräkna sannolikheter och ange dem med olika uttrycksformer.
Koordinatsystem
Du ska kunna rita och läsa av ett koordinatsystem
Du kan till största del rita och läsa av ett koordinatsystem.
Du har goda kunskaper i att rita och läsa av ett koordinatsystem.
Du har mycket goda kunskaper i att rita och läsa av ett koordinatsystem.
Proportionalitet
Du ska kunna begreppet proportionalitet och metoder för att räkna ut proportionalitet.
Kunna förklara begreppet proportionalitet och kunna läsa av om ett samband är proportionellt i ett koordinatsystem.
Kunna förklara begreppet proportionalitet och kunna läsa av om ett samband är proportionellt i ett koordinatsystem.Du ska även kunna räkna ut om samband är proportionella.
Kunna förklara begreppet proportionalitet och kunna läsa av om ett samband är proportionellt i ett koordinatsystem.Du ska även kunna räkna ut om samband är proportionella i mer avancerade uppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: