Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nobel

Skapad 2019-12-10 13:06 i Stråtjära skola Söderhamn
Grundskola 6 Fysik Svenska Historia Engelska
Nu blir det tema Nobel i flera olika ämnen. Du kommer att få lära dig mer om Alfred Nobel, nobelpriset, naturvetenskapliga upptäckter och mycket mer.

Innehåll

Innehåll 

Genom olika arbetssätt kommer du att lära dig mer om:

 • Naturvetenskapliga upptäckter. 
 • Söka och använda naturvetenskaplig information. 
 • Alfred Nobels historia/biografi.
 • Tacktal/hyllningstal.
 • Hur dikter kan vara uppbyggda.

Elevinflytande

Efter presentation av arbetsområdets innehåll fick elverna komma med idéer och förslag på hur de ville arbeta med området samt hur de ville presentera arbetsuppgifter och bli bedömda. Eleverna och läraren planerade arbetsområdet tillsammans och kom fram till följande arbetssätt.  

Arbetssätt


Film och genomgångar

Genom film och genomgångar kommer du att få kunskap om Alfred Nobel, nobelpriset och om naturvetenskapliga upptäckter. 

Söka och använda information
Du kommer att få söka och använda naturvetenskaplig information för att lära dig mer om naturvetenskapliga upptäckter och fördjupa dina kunskaper om Alfred Nobel och de olika priserna.

Presentera kunskap 
Du kommer att:

 • presentera information om naturvetenskapliga upptäckter för dina klasskamrater.

Bedömning

Du ska:

 • kunna söka och använda naturvetenskaplig information.
 • känna till några olika naturvetenskapliga upptäckter. och kunna berätta hur de har påverkat människan. 
 • kunna planera och genomföra en muntlig presentation.
 • förstå hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Du bedöms genom:

 • gemensamma diskussioner 

Dokumentation/Utvärdering:

Arbetet dokumenteras:

 • Med digitala redskap - Teams

Utvärdering sker delvis löpande under arbetets gång men även efter avslutat temaarbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Hi Fy Sv En
Ämnesövergripande matris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Söka information
Du kan söka naturvetenskaplig information om fysikaliska upptäckter. Du använder en källa. Du förklarar varför du har använt källan och varför du litar på att informationen är korrekt/sann.
Du kan söka naturvetenskaplig information om fysikaliska upptäckter. Du använder två källor. Du jämför de båda källorna med varandra och förklarar varför du har använt källorna och varför du litar på att informationen är korrekt/sann.
Du kan söka naturvetenskaplig information om fysikaliska upptäckter. Du använder minst två källor. Du jämför källorna med varandra och förklarar varför ni har använt källorna och varför du litar på att informationen är korrekt/sann. Du berättar hur källorna mer kan användas.
Använda information & anpassa framställning
Du använder din information som stöd när du berättar om din upptäckt. Under presentationen förklarar och berättar du genom att läsa från en text.
Du använder din information som stöd när du berättar om din upptäckt. Under presentationen berättar du om upptäckten med hjälp av stödord.
Du använder din information som stöd när du berättar om din upptäckt. Under presentationen berättar du om upptäckten med egna ord och gör någon koppling till andra upptäckter.
Upptäckter
I er presentation berättar du hur den naturvetenskapliga upptäckten har påverkat människors levnadsvillkor.
I er presentation berättar du hur den naturvetenskapliga upptäckten har påverkat människors levnadsvillkor.
I er presentation berättar du hur den naturvetenskapliga upptäckten har påverkat människors levnadsvillkor.

Svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: