Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väder, lufttryck och temperatur

Skapad 2019-12-10 13:16 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Fysik Kemi Biologi
Under arbetsområdets gång kommer vi att lära oss om jordens klimat och väder fungerar.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med och hur ska vi arbeta?

  • Vi läser i NO-boken och diskuterar i helklass våra frågor och funderingar kring området.
  • Vi tittar på filmer som förklarar ämnet.
  • Under arbetsområdet kommer vi att genomföra enkla laborationer.
  • Tillsammans i klassen ritar vi modeller som förklarar fysikaliska fenomen i vardagslivet, naturen och samhället.

Såhär visar du dina kunskaper: 

1. Genom att delta i diskussioner som vi har i helklass och i grupp.

2. Genom att göra de uppgifter som vi gör på lektionerna.

3. Du redovisar också dina kunskaper om ett väderfenomen via en faktatext som även ska presenteras muntligt. .

4. Delta i och dokumentera under gemensamma laborationer.

Matriser

Fy Bi Ke
Bedömningsmatris Fysik Eklandaskolan mall

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
för samtalen och diskussionerna framåt / för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
för utvecklade resonemang / välutvecklade resonemang
Använda information & anpassa framställning
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
relativt god anpassning / god anpassning
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. / formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
säkert och ändamålsenligt sätt / säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
utvecklade dokumentationer / välutvecklade dokumentationer
Fysikaliska fenomen & begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
goda kunskaper ... förklara och visa på enkla samband...relativt god användning av fysikens begrepp. / mycket goda kunskaper...förklara och visa på enkla samband ...god användning av begrepp
Upptäckter
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Fy Bi Ke
Bedömningsmatris Biologi Eklandaskolan mall

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Beroende av och påverkan på naturen
Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
förklara och visa på samband mellan människor / förklara och visa på mönster hos människor

Fy Bi Ke
Bedömningsmatris Kemi Eklandaskolan mall

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
för samtalen och diskussionerna framåt / för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
Kemiska sammanhang
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
förklara och visa på enkla samband inom dessa / och något gemensamt drag med relativt god / god användning av kemins begrepp.
Luft & vatten, fotosyntes & förbräning
Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
utvecklade / välutvecklade resonemang
Kemiska samband & hållbar utveckling
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I utvecklade / välutvecklade och relativt väl / väl underbyggda resonemang

Fy Bi Ke
Bedömningsmatris Fysik Eklandaskolan mall

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
för samtalen och diskussionerna framåt / för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
för utvecklade resonemang / välutvecklade resonemang
Använda information & anpassa framställning
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
relativt god anpassning / god anpassning
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. / formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
säkert och ändamålsenligt sätt / säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
utvecklade dokumentationer / välutvecklade dokumentationer
Fysikaliska fenomen & begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
goda kunskaper ... förklara och visa på enkla samband...relativt god användning av fysikens begrepp. / mycket goda kunskaper...förklara och visa på enkla samband ...god användning av begrepp
Himlakroppars rörelse
Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
förklarar eleven och visar på samband ... för utvecklade resonemang / förklarar eleven och visar på mönster... för välutvecklade resonemang
Upptäckter
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: