Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation L

Skapad 2019-12-10 13:19 i Milnergymnasiet Kristianstad
Grundsärskola 7 – 9 Kommunikation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  1-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  1-9

Matriser

KOM
Kommunikation

Förmågor som ska bedömas

Kunskapskrav för grundläggande kunskaper i slutet av årskurs 9 (efter elevens förutsättningar).
Kunskapskrav för fördjupade kunskaper i slutet av årskurs 9 (efter elevens förutsättningar).
Samspela med andra.
Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
Tolka olika former av kommunikativa uttryck.
Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
Eleven tolkar andras avsikter, behov och känslor och visar det i kommunikationen.
Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord.
Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.
Söka information från olika källor.
Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
Eleven kan på olika sätt söka elevnära information och information om samhället rörande vad som ska hända och vad som har hänt.
Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: