Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kort presentation på spanska

Skapad 2019-12-10 14:38 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Planering för att kunna presenterar sig på spanska.

Innehåll

1. Syfte.

Syftet med detta arbete är att kunna presentera sig på spanska 

2. Centralt innehåll.

kommunikation innehåll: 

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.

 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.

Lyssna och läsa:

 • Olika former av enkla samtal och dialoger.

 • Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.

Tala, skriva och samtala:

 • Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.

3. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

Vi ska använda teams för att fråga varandra den har frågorna: (allt på spanska)

 • Vad heter du?

 • Hur gammal är du?

 • Vart bor du?

 • Hur många bror eller syster har du?

 • Varifrån kommer du?

Med detta ska vi bygga våra presentation och prata framför klasskamrater 

 

 

Eleverna kan alltid hjälpa varandra och de kan använda datorn för att hitta information eller använda Google translator. 

Vi ska använda också smart bord och olika Youtube filmer.   

Jag kommer att gå runt och hjälpa eleverna hela tiden. 

Vi har en bok som heter Que bien! vi kommer att använda det. 

5. Redovisningsform:

Genom de muntliga övningarna som vi gör i klassen kommer du  att kunna påvisa din muntliga förmåga. Dessutom kommer eleverna att ha en skrift prov att visa vad som lärt sig. 

Uppgifter

Matriser

M2
Moderna språk åk 7

Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
SKRIVA
* formulera sig och kommunicera i skrift * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang * använda språkliga strategier för att göra sig förstådd
Du formulerar dig enkelt, begripligt med fraser och meningar inom ämnen som du känner till.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande inom ämnen som du känner till.
Du formulerar dig enkelt, tydligt och sammanhängande inom ämnen som du känner till.
TALA OCH MUNTLIG FRAMSTÄLLNING
* formulera sig och kommunicera i tal * använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt, och sammanhängande.
TALA OCH SAMTALA
* formulera sig och kommunicera i tal * använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du kan föra ett enkelt samtal.
Du medverkar aktivt till samtal genom att ta initiativ och visa att du har förstått.
Du medverkar aktivt till samtal genom att ta initiativ, visa att du har förstått samt ställa följdfrågor
LÄSA OCH FÖRSTÅ
* förstå och tolka innehållet olika slags texter * använda språkliga strategier för att förstå
Du visar att du förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar att du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
LYSSNA OCH FÖRSTÅ
* förstå och tolka innehållet i talat språk * använda språkliga strategier för att förstå
Du visar att du förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar att du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Ny rubrik

Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: