Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jorden

Skapad 2019-12-10 15:44 i Bosgårdsskolan Mölndals Stad
Vi kommer att arbeta med världsdelarna, världshaven och väderstrecken.
Grundskola 2 Geografi Svenska
Vi kommer att arbeta med världsdelarna, världshaven och väderstrecken.

Innehåll

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att behandla följande begrepp:
världsdelar, världshav, kontinenter, jordglob, kartbok och väderstreck.
Vi kommer att ha genomgångar kring världsdelarna och se på filmer och bilder från olika delar av världen.
Du kommer att få

- diskutera om hur det kan vara att flytta inom ett land och mellan länder.
- måla världsdelarna på en karta och sätta ut deras namn samt sätta ut namnen på världshaven.
- lära dig vilka olika väderstreck det finns.
- lära dig om kartor, att de är ritade i olika skalor och att de avbildar något uppifrån.
- träna på att rita av föremål uppifrån, tex rita av ditt rum.

Elevens ansvar och inflytande

Du förväntas vara aktiv på lektionerna och lyssna vid genomgångar samt utföra arbetsuppgifter efter bästa förmåga.

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

Du ska

- känna till vad en flytt kan ha för orsaker och vad den kan innebära för barn och familj
- kunna berätta vad en karta är och vad den används till.
- veta namnen på de fyra väderstrecken.
- kunna göra en enkel karta över tex ditt eget rum.
- kunna namnen på några världshav och världsdelar.
- kunna utforma en faktatext med tillhörande bild.
- muntligt kunna redovisa något från området för en mindre grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  Ge  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Ge  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  Ge  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  Ge   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  Ge   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: