Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk - diamantdiagnos

Skapad 2019-12-10 15:55 i Stenkulan Lerum
Denna matris utgår ifrån skolverkets diamantdiagnos för området om bråk.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Denna matris kommer du använda under hela din tid i pärlan när vi arbetar med bråk i olika former.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bråk - diamantdiagnos

Stambråk - del av hel (RB 1)

Påväg att nå kunskapskraven
Godtagbara kunskaper
1. Hur stor del av en figur som är skuggad
2. Ange de figurer där en fjärdedel är skuggad.
3. Skugga en given andel av olika figurer. Indelning gjord på förhand.
4. Skugga en given andel av olika figurer. Ingen indelning är gjord på förhand.
5. Skriva enkla bråk med siffror.
6. Ange de figurer där 1/3 är skuggad, generalisering.
7. Skugga en given andel av olika figurer, geometriskt tänkande.

Flera delar av en hel (RB 2)

Påväg att nå kunskapskraven
Godtagbara kunskaper
1. Ange andelen som är skuggade i olika figurer.
2.Skriva bråktal som uttrycks med bokstäver med hjälp av siffror.
3. Markera en given andel av figurer när bråken är givna med siffror.
4. Markera en given andel av figurer där eleven själv får dela in figurerna i delar.

Del av antal och del av tal (RB 3)

Påväg att nå kunskapskraven
Godtagbara kunskaper
1. Ange hur stor andel av ett antal cirklar som är skuggade.
2. Markera en angiven andel av ett uppritat antal figurer.
3. Ange en del av ett tal där antalet andelar är 1 (täljaren är 1).
4. Ange en del av ett tal där antalet andelar är större än 1 (täljaren är större än 1).
5. I en vardagsanknuten situation uppfatta att 1/3 = 2/6

Bråk som tal (RB 4)

Påväg att nå kunskapskraven
Godtagbara kunskaper
1. Placera talen 1/2 och 1/4 på tallinjen.
2. Placera talen 1/3 och 5/6 på tallinjen.
3. Jämföra två tal med samma täljare och olika nämnare.
4. Jämföra två tal i bråkform.
5. Ange olika uttryck för samma bråktal genom att ange rätt täljare.

Taluppfattning - beräkning med bråk (RB 5)

Påväg att nå kunskapskraven
Godtagbara kunskaper
1.Täljarens innebörd
2 Subtraktion av bråk med lika nämnare.
3. Multiplikation av ett bråk med ett naturligt tal.
4. Division av ett bråk med ett naturligt tal, delningsdivision.
5. Division där nämnaren är ett bråktal, innehållsdivision.

Beräkning - addition, subtraktion (RB 6)

Påväg att nå kunskapskraven
Godtagbara kunskaper
1. Additioner där termerna har samma nämnare.
2. Additioner där termerna har olika nämnare.
3. Subtraktioner där termerna har samma nämnare.
4. Subtraktioner där termerna har olika nämnare
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: