Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 5

Skapad 2019-12-10 16:47 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Detta är en planering för år 5 i ämnet engelska utifrån Lgr 11.
Grundskola 5 Engelska
Why is 6 afraid of 7? Because 7-8-9... (Inte kul??? Prova att läsa den högt - på engelska så klart!)

Innehåll

Syften för arbetsområde eller ämnet

Centralt innehåll

Undervisningens innehåll:

Genom enskilda och gemensamma lekar och övningar, samt arbete med texterna i New Champion 5 kommer du att öka ditt förråd av ord och fraser, samt att ges tillfälle att använda dessa både muntligt och skriftligt. Du kommer också få lära dig grundläggande grammatik. När vi tittar på filmer, som är på engelska med engelsk text, övar du din förmåga att förstå talad engelska.

Kunskapskrav

Kunskapskrav för betyg E (lägsta godkända betyg) för årskurs 6:

Bedömning

 • Du ska kunna lyssna och förstå en lite längre dialog av tydligt talad engelska.
 • Du ska kunna läsa och översätta en åldersadekvat engelsk text .
 • Du ska kunna läsa och förstå en engelsk text.
 • Du ska kunna skriva och stava frekventa ord.
 • Du ska kunna formulera en enkel text på engelska.
 • Du ska kunna läsa, skriva och förstå enkel grammatik, t.ex. preteritum (dåtid).
 • Du ska kunna berätta på engelska lite om dig själv, samt om en känd plats eller en känd person.
 • Du ska kunna ge några exempel på hur man lever i ett engelsktalande land, t.ex. jultraditioner

Bedömningen kommer att ske i samband med läxförhören, samt vid provtillfällen.Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Engelska årskurs 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lägsta önskvärda nivå.
Nivå 4
Lyssna
Du förstår inget eller mycket lite av en dialog med talad engelska i lugnt tempo.
Du förstår något av en dialog i talad engelska i lugnt tempo, men missar ord eller delar som gör att du inte förstår hela sammanhanget.
Du är ganska säker på att lyssna till och förstå det mesta av en dialog i talad engelska i lugnt tempo.
Du är säker på att lyssna till och förstå en dialog i talad engelska i lugnt tempo.
Läsa
Du förstår inget eller mycket lite av en engelsk text.
Du förstår lite av en engelsk text, men inte så mycket att du får ihop hela berättelsen.
Du är ganska säker på att läsa och förstå och/eller översätta en engelsk text, men missar småord som gör att den exakta betydelsen försvinner.
Du är säker på att läsa och förstå och/eller översätta en engelska text.
Skriva
Stavning och grammatisk säkerhet.
Du har så stora brister i stavning och grammatik när du ska skriva en engelsk text att din text blir omöjlig eller mycket svår att förstå.
Du har så stora brister i stavning och grammatik när du ska skriva en engelsk text att din text till stora delar blir svår att förstå.
Du kan har brister i stavning och/eller grammatik av grundläggande ord och meningar, men det förstör inte möjligheten att förstå din text.
Du är säker i stavning och grammatik av grundläggande ord och meningar.
Skriva
Ordförråd, omfång och variation. Vilja/förmåga att kommunicera skriftligt.
Du visar ingen vilja att försöka kommunicera skriftligt: du skriver inget, eller en mycket kort text. Du visar liten vilja att försöka kommunicera skriftligt: du skriver en kort text eller en text med många namn och/eller upprepningar av fraser.
Du visar liten vilja att försöka kommunicera skriftligt: du skriver en kort text eller en text med många namn och/eller upprepningar av fraser. Du saknar strategier för att överkomma brister i t.ex. ordförråd och skriver då svenska eller "svengelska" ord, eller slutar att skriva.
Du visar vilja att försöka kommunicera skriftligt. Du kan formulera en enkel text på (till största del) engelska.
Du klarar att skriva en fylligare text på engelska. Du kan skriva om olika saker och visar att du har ett lite större ordförråd. Du har någon strategi att överkomma ev. brister i ordförråd, t.ex. att omformulera dig.
Tala
Du klarar inte att berätta något på engelska.
Du gör ett försök att berätta något på engelska, men har brister i ditt ordförråd eller grammatik som gör att förståelsen av ditt berättande går förlorat. Du har inga strategier att överkomma brist på ordförråd.
Du har mindre brister i ditt ordförråd och/eller grammatik när du ska prata engelska, men inte så att det hindrar att budskapet går fram. Du har någon strategi t.ex. att omformulera dig, eller gestikulera när du inte hittar rätt ord.
Du klarar bra att berätta om något på engelska.
Tala
Du klarar inte att berätta något på engelska.
Du har brister i ditt uttal som gör att det blir svårt att förstå dig.
Du har vissa brister i ditt uttal, men inget som hindrar att budskapet går fram.
Du har ett tydligt uttal.
Kännedom om engelsktalande länder
Du klarar inte att berätta något om ett engelsktalande land.
Du klarar att berätta något om ett engelsktalande land.
Du klarar med hjälp av stödfrågor att berätta något om ett engelsktalande land och kan göra jämförelser med hur vi har det.
Du klarar att berätta något om ett engelsktalande land och kan göra jämförelser med hur vi har det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: