Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk.4

Skapad 2019-12-10 18:21 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundsärskola 4 – 6 Teknik
Hur är byggda på olika sätt och av olika material. Varför är det så? Hur skiljer sig hus och byggnader idag från förr? I tiotusentals år har människor använt olika tekniker för att göra tecken och skriva. Under åren har man utvecklat olika tekniker för att göra detta.

Innehåll

Planeringens innehåll

När du har jobbat med dessa kapitel ska du kunna:

- känna till några tekniska system i våra hus.

- förklara vad delsystem och komponent är.

- beskriva hur saker är konstruerade, med vilka material och varför. 

- förklara hur vårt sätt att bygga hus har förändrats och vad det beror på.

 

- känna till några historiska teknik för att skriva.

- hur utvecklingen för skrivandet har sett ut.

- några historiska uppfinningar som påverkat tekniken att skriva.

 

 

Ord/begrepp att kunna: 

byggnad, byggmaterial, grund, förband, tekniska system, komponent, delsystem, form, fackverk

 

papper, penna, fjäderpenna, skrivmaskin, dator, tryckkonsten, runor, frottage, romerska siffror, pergament, chiffermaskin, böcker, digitala böcker

 

Arbetsformer:

Vi kommer huvudsakligen att använda oss av läromedlet PULS: teknik.

- vi läser texter i läromedlet

- arbetar med uppgifter i arbetsboken

- gör enkla undersökningar och praktiska övningar (bygga, skriva)

- lärarledda genomgångar med bildstöd

- filmer

- arbeta enskilt, par, grupp och helklass

 

Bedömning: 

Test, arbete vid praktiska övningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vad dator används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer, till exempel diskmaskiner och telefoner
  Tk  1-6
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda, utformade och fungerar samt ge förslag på hur de kan förändras.
  Tk  1-6
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-6
 • Föremål i elevens vardag. Hur de är anpassade efter människans behov och har förändrats över tid.
  Tk  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till exempel samtala om teknik och utvärdera arbetsprocesser.
  Tk  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan bidra till resonemang om hur några föremål är konstruerade, fungerar och används.
  Tk  E 6
 • Eleven bidrar också till resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats.
  Tk  E 6
 • Eleven kan bidra till resonemang om tekniska lösningars för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om teknik och tekniska lösningar och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Teknik åk.4

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Konstruktioner
... resonera om hur föremål är konstruerade, fungerar och används. ... resonera om hur materialens egenskaper och hur de sammanfogats.
 • Tk  E 6
 • Tk  E 6
 • Tk  E 6
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  C 6
 • Tk  C 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
 • Tk  A 6
 • Tk  A 6
 • Tk  A 6
Du kan bidra till att resonera om hur en stabil konstruktion är byggd, vilka former och material som använts med stöd av en vuxen. Du kan bidra till att resonera om olika tekniker för skrivande med stöd av en vuxen.
Du kan bidra till att resonera om hur en stabil konstruktion är byggd, vilka former och material som använts. Du kan bidra till att resonera om olika tekniker för skrivande.
Du kan resonera om hur en stabil konstruktion är byggd, vilka former och material som använts. Du kan resonera om olika tekniker för skrivande.
Tekniken över tid, för- och nackdelar
.. resonera om tekniska lösningars för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du kan bidra till resonemang om hur hus och byggnader konstrueras och vad tekniker för skrivande har för för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö med stöd av en vuxen.
Du kan bidra till resonemang om hur hus och byggnader konstrueras och vad tekniker för skrivande har för för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du kan resonera om hur hus och byggnader konstrueras och vad tekniker för skrivande har för för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: