Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell 9a ht 2019

Skapad 2019-12-10 20:31 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 9 Svenska
Vi ser kortfilmen Att döda ett barn och skriver ett utkast till novellen. Vi funderar över berättarperspektiv, nutid och dåtid samt stil. Vi läser två noveller och arbetar med frågor på innehåll, struktur och språk. Vi gör en gruppuppgift där vi samlar inre och yttre konflikter och gör en tankekarta över en tänkbar novell. Vi presenterar dessa idéer för en annan grupp. Sedan skriver vi en egen novell och försöker följa novellens typiska drag och gällande skrivnormer.

Innehåll

Matriser

Sv
Bedömningsmatris Novell.

F
E
C
A
Innehåll
Novellens handling/intrig är i huvudsak trovärdig och hållbar. I texten finns enkla gestaltande beskrivningar. Texten försöker fånga novellens typiska drag genom enkla berättargrepp.
Novellens handling/intrig är relativt trovärdig och hållbar. I texten finns passande gestaltande beskrivningar. Texten fångar relativt väl novellens typiska drag och innehåller utvecklade berättargrepp.
.Novellens handling/intrig är trovärdig och hållbar. I texten finns välfunna och medvetna gestaltande beskrivningar. Texten fångar väl novellens typiska drag och innehåller välutvecklade berättargrepp.
Struktur
Dramaturgin är enkel men ändå urskiljbar och passar i huvudsak. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel men fungerande.
Dramaturgin är relativt passande, t.ex. genom att vara komplex. Texten är sammanhängande och har en relativt väl fungerande struktur. Textbindningen är utvecklad.
Dramaturgin är passande, t.ex. genom att vara komplex. Texten är sammanhängande och har en väl fungerande struktur. Textbindningen är välutvecklad.
Språk, stil och skrivregler
Ordvalet är lämpligt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet. Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande. Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Helhetsbedömning:
Texten är ett försök till novell. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texten fungerar relativt väl som en novell. Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texten fungerar väl som en novell. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: