Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Simsalabim år 4 - I sagornas värld!

Skapad 2019-12-11 06:47 i Nyvångskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer under ett antal veckor att arbeta med sagor på olika sätt. Där du får möta klassiska sagor, nya sagor, olika författare och själv producera sagor. Som mottagare för vårt arbete kommer våra 1:or att vara. Där du blir den som får vara berättaren.

Innehåll

Innehåll:

 Varje kapitel belyser de olika förmågorna att Lyssna, Läsa, Tala och Skriva. Vilket kommer att medföra att vi arbetar med alla dessa delar i varje kapitel.

Vi kommer att jobba på och träna på alla olika delar genom APE - alla - par - enskilt och genom EPA - enskilt - par - alla. Vi tränar alltså på olika delar för att sedan som avslut ha några uppgifter som blir bedömda, för att se hur det ligger till just nu. Under bokens gång kommer alla delar tillbaka om och om igen så det blir mycket formativ bedömning och möjlighet att utveckla de olika förmågorna.

I detta kapitlet i boken kommer vi att lära känna klassiska sagoförfattare så som Elsa Beskow, H.C Andersen och Bröderna Grimm där vi kommer att arbeta med dessa författare på olika sätt. 

Vi kommer att arbeta med grammatik och då är det ordklasserna som är fokus.

Vi kommer att arbeta med berättande texter och de drag som är speciella när man skriver en saga.

Vi kommer att träna på att lyssna på berättelser och hur en bra berättare är.

Avslutningsvis blir det träning i att framföra ett muntligt framförande för en grupp som man har förberett.

Bedömning:

- din inlästa text där vi tittar på läsflytet. Du kommer att få välja en saga som du läser in på ljudfil.

- din Simsalabimarbetsbok - hur din läsförståelse och hörförståelse utvecklas.

- din saga du skriver.

- ditt framförande muntligt

- din handstil i din arbetsbok.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Simsalabim årskurs 4 kapitel 1 - Mysterier och modiga barn

Ännu ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Läsa med flyt
Läsa sagor
Jag kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Jag kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Jag kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Sagorecensionen som du spelar in som film.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar jag grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och diskutera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar jag god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar jag mycket god läsförståelse.
Budskap & upplevelse
I diskussioner kring det vi läser och i de arbetsuppgifter du gör i arbetsboken.
Jag kan tolka och föra enkla samtal om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva min upplevelse av läsningen.
Jag kan tolka och föra utvecklade och relativt väl motiverade samtal om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva min upplevelse av läsningen.
Jag kan tolka och föra välutvecklade och väl motiverade samtal om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva min upplevelse av läsningen.
Skriva texter
I sagan som du ska skriva.
Jag kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Jag kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Jag kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skrivregler
I sagan som du ska skriva.
I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Berättande texter
I sagan som du ska skriva.
De berättande texter jag skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter jag skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter jag skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Kombinera text & annan estetik
Med de bilder du stärker din saga med.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan jag förstärka och levandegöra mina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan jag förstärka och levandegöra mina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan jag förstärka och levandegöra mina texters budskap.
Ge omdömen om & bearbeta text
Responsen du ger på klasskamratens saga och hur du bearbetar din saga efter respons från Åsa och kamrater.
Jag kan ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt. .
Jag kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
Jag kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Muntliga redogörelser
Den muntliga intervjun med sagofigurer.
Jag kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Jag kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan jag förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Handstil
Har en läslig handstil där det går att urskilja stora och små bokstäver.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: