Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktivitetstavlan

Skapad 2019-12-11 07:31 i Allö förskola Kristianstad
Förskola
Vi tänker använda oss av aktivitetstavlan som ett redskap för att skapa olika lekkonstellationer. Barnen får gå fram till tavlan en och en och sätta sitt kort under den aktivitet hen vill göra.Till en början använder vi oss av aktivitetstavlan vid morgonsamlingen.

Innehåll

SYFTE:

Att barnen ska stanna kvar i leken en längre stund.

Skapa nya lekkonstellationer.

Skapa mindre grupper.

VARFÖR:

När barnen stannar kvar i leken, kan leken utvecklas och barnen kan komma på nya lekidéer. 

Vi vill ge barnen möjlighet att skapa förmåga att samspela en längre stund, samt ge barnen tillfälle att hitta andra kompisar och träna sina sociala färdigheter.

För att skapa en lugn miljö.

HUR:

Barnen får göra ett medvetet aktivitetsval genom att gå fram till tavlan och sätta sin bild under det aktivitetsvild barnet vill utföra.

UTVÄRDERINGSMETOD:

Observationer och dokumentationer.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: