Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medias roll i en demokrati

Skapad 2019-12-11 09:28 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Under de tre sista veckor på terminen ska vi arbeta med massmedia och dess roll i vår demokrati. Varför har vi massmedia? Varför är det så viktigt att våra journalister dokumenterar vad som händer? Vad ska dokumenteras och inte? Hur trovärdigt är det som står i våra dagstidningar? Detta är frågor vi kommer att besvara under arbetsområdet.

Innehåll

Syfte:

- Träna på att analysera samhällsstrukturer.

- Värdera olika samhällsfrågor (rätt och fel, gott och ont).

- Värdera de mänskliga rättigheterna. 

- Värdera olika källors trovärdighet och relevans 

 

Såhär kommer vi att arbeta: 

- Diskussioner.

- Film. 

 

Arbetsmaterial:

Digilär 

Material av Joakim  

 

Såhär blir du bedömd:

- Utifrån kunskapskraven nedan, och deltagande under lektioner. 

 

Preliminär planering: 

V.48 Massmedier i en modern demokrati (syfte och problem). 

V.49 Massmedier i en modern demokrati (syfte och problem)      

V. 50-51 Seminarium "en trovärdig källa"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  E 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: