Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det bubblar iväg Nyfikenheten

Skapad 2019-12-11 09:30 i Regnbågen Örebro
Se titel.
Förskola
Vi arbetar med tema vatten och fokus blir på vart det går att hitta vatten och vattnets olika delar, som is, bubblor och hur vattnet rör sig.

Innehåll

 

”Den bubblade iväg”

Startaktivitet: Bubblor
Bakgrund:

Vi uppmärksammar att barnen stannar längre vid vattenrännan/handfaten. Vi pedagoger upplever att det är vattnet, vattenstrålen och löddret som bildas när de tvättar händerna som fascinerar barnen. Vi påbörjar projekt Vatten och börjar undersöka vattnets egenskaper på olika vis för att senare kunna fördjupa oss i något.

Syfte:

Syftet är att barnen ska få utforska tre olika former av vatten: Is, vattnets rörelse och bubblor. Vi vill utmana barnen att sätta ord på och dra slutsatser av sitt egna utforskande.

Vi vill att barnen ska få en ökad förståelse för kemiska processer och fysikaliska fenomen.

 

 Vad utmanar vi barnen i att utforska vidare? Vi observerar att barnen häller vatten på gruslådans lock utomhus. Barnen undersöker hur vattnet rinner och dropparna som bildades på kanten av locket. Vi utmanar barnen vidare genom att tillsammans med barnen bygga en vattenbana/vattenstationer utomhus. Vi undersöker vattnets rörelse i olika lutningar samt på olika strukturer.

  Vi fångar bubblorna på papper. Vi blåser bubblor när det är minusgrader. Vi utforskar olika tekniker för att göra bubblor och skum.

 

Varför har vi gjort detta val? Vi vill utmana barnen där vi ser att deras intresse finns. Därav blev det tema vatten då barnen blev så fascinerade av de olika komponenterna som är vatten när det hade regnat, när det blev bubblor i handfatet och fokus blev senare på vart det faktiskt finns vatten och hur det kommer dit. 
Vilket uttryckssätt använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för lärandet? Utforska i grupp för att ta del av varandras erfarenheter och tankar. Dela in i mindre grupper och anpassat efter ålder. Estetiska uttryckssätt som dans, bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Uppgifter

 • Observationsprotokoll

 • Didaktiska val

 • Reflektionsstruktur

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: