Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att vara en bra kompis

Skapad 2019-12-11 09:56 i Öjersjö Brunn Partille
Hur är man en bra kompis? Vilka regler behöver vi ha för att alla ska må bra och ha arbetsro? Vilka regler behöver vi ha på skolgården för att alla ska må bra och få vara med? Hur ser du att en kompis är glad, arg eller ledsen? Hur kan du säga "sluta" på ett tydligt sätt så att en kompis förstår att du inte vill mer? Det är frågor vi pratar om för att få ett bra arbetsklimat och socialt samspel i klassen.
Grundsärskola 1 – 3 Kommunikation Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning
"Den som är stark måste också vara väldigt snäll!" Hur är man en bra kompis? Vilka regler behöver vi ha för att alla ska må bra och ha arbetsro? Vilka regler behöver vi ha på skolgården för att alla ska må bra och få vara med?

Hur ser du att en kompis är glad, arg eller ledsen? Hur kan du säga "sluta" på ett tydligt sätt så att en kompis förstår att du inte vill mer?

Det är frågor vi pratar om för att få ett bra arbetsklimat och socialt samspel i klassen.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Du ska utveckla din:

Kommunikativ förmåga

* Att kunna samtala med varandra.

*Att kunna beskriva hur du känner i olika situationer. Hur du känner dig när du är glad, arg eller ledsen.

Analysförmåga

* Att förstå hur andra människor påverkas av det man säger eller gör.
* Att förstå att alla är olika och behöver träna på olika saker.

Metakognitiv förmåga

* Att kunna tala med varandra och reda ut när det blir bråk.

Konkreta mål

Du följer reglerna i klassrummet och i skolan och förstår varför de behövs. Du är en bra kompis och respekterar människors olikheter. Du berättar hur du känner dig när du är glad, arg eller ledsen. Du lyder när en kompis säger nej och du ser din del i en händelse.

Hur ska vi lära oss?

Vi pratar om hur vi vill ha det i klassrummet och på skolgården. Vi diskuterar hur man är en bra kompis. Vi ser på filmer om att vara vänner och pratar om det vi sett. Vi ritar och berättar om olika känslor. Vi går igenom skolans regler och pratar om vilka regler vi behöver ha i klassrummet för en bra arbetsro. Vi samtalar om människors olikheter och hur viktigt det är att respektera varandra. I skogen och på skolgården får du träna på att leka tillsammans med olika barn från olika klasser.

 Hur ska du få visa vad du kan?

Vi bedömer din förmåga att:

 • samtala om hur man är en bra kompis.
 • samtala om vad som gör dig ledsen, arg eller glad.
 • kunna visa på pekkarta på olika känslor i rätt sammanhang
 • försöka förstå hur andra känner sig
 • se sin egen del i en händelse.
 • följa skolans regler.
 • följa klassrummets regler.

Du kan visa det med ord och bild, i skolan, på rasten och i skogen.                 

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  VAA
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  1-3
 • Kommunikation i olika sammanhang, till exempel under raster eller med digitala verktyg.
  KOM  1-3
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  1-3
 • Kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka elevens kommunikation.
  KOM  1-3
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman och symboler, såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  1-3
 • Aktuella frågor i samhället med betydelse för eleven.
  VAA  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap och könsroller.
  VAA  1-3
 • Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem, till exempel ta på jacka när det är kallt och tända ljuset när det är mörkt.
  VEU  1-3
 • Konsekvenser av olika val och handlingar som rör kroppen.
  VEU  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor som har betydelse för eleven.
  VAA   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om demokrati och mänskliga rättigheter.
  VAA   9
 • Eleven deltar också i något gemensamt beslut i skolan.
  VAA   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: