Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken - Grekland och Romarriket

Skapad 2019-12-11 10:02 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Pedagogisk planering för området Antiken Grekland och Romarriket.
Grundskola 7 Historia
Inledning kring människans tidiga utveckling som leder fram till våra forna högkulturer. Vad hände under antiken? Hur levde människorna i antikens Grekland och antikens Rom? Antiken kulturer Grekland & Romarriket haft stor påverkan på eftervärlden. Vi ska studera dessa kulturer och vad de har bidragit med till dagens samhälle.

Innehåll

Syfte

I det här området kommer vi att träna på din förmåga att:

- använda dig av viktiga historiska begrepp som kronologi, arv, tidsepoker, högkultur, Romarriket, Antiken etc.

- resonera och jämföra hur människors levnadsvillkor förändras och varför de förändras över tid.

- din förmåga att se samband, göra jämfrelser mellan olika tidsperioder och hur du motiverar dina svar.

- se utvecklingslinjer att förstå betydelsen av kulturmöten, uppfinningar, händelser och viktiga gestalter från Antiken.

Centralt innehåll


Du ska lära dig om:
- vad som kännetecknar/de utmärkande dragen från Antiken.
-  om skillnader och likheter mellan hur barn, kvinnor och män levde i Sparta, Aten och i Romarriket.
- g
enusperspektivet under Antiken - skillnader och likheter mellan kvinnor och män.
-  hur kvinnor, barn och mäns situation var och hur den har förändrats över tid och vad det beror på.

- människors levnadsvillkor under Antiken. Hur de levde människorna och hur var samhället/stadsstaterna uppbyggda?
- vilken betydelse Antiken har haft för vår egen tid. Viktiga arv vi har fått från den här tiden exempelvis: filosofin, vetenskapliga upptäckter, OS m.m.
- hur olika begrepp som förändring, identitet och hur dessa används i olika historiska sammanhang.
- demokratins historia och maktens historia i Antiken Grekland och i Romarriket. Hur var makten fördelad i Sparta, Aten och i Romarriket och hur har den påverkat vår tid?

Arbetsgång

Undervisning:

 • Föreläsningar och Prezi
 • Filmer - "Stora civilisationer - Antiken Grekland", Stora civlisationer - Romarriket, Stora Civilisationer - Bysantiska imperiet.
 • Läroboken i historia för stöd och övningsfrågor
 • Grupp- och helklassdiskussioner
 • Eleverna jobbar med bildspel under perioden. Redovisas inför klassen.

 

Bedömning och redovisning

Bedömningen sker kontinuerligt under varje lektionstillfälle och ditt deltagande i grupp- och helklassdiskussioner. Den sker utifrån din förmåga att resonera, diskutera, analysera och jämföra etc. Du bedöms enligt matrisen i historia och de moment vi går igenom.

Övar även genom att göra Kahoot och Socrative
Redovisning genom berättelser som du skriver efter varje delmoment.

Uppgifter

 • Frågor till Atens demokrati

 • Frågor till Antikens Grekland

 • Romarriket - SO-rummet

 • Rom i korthet

 • Romarriket - Jämförelseuppgift

 • Romerska riket del 1-3

 • Romarriket del 1: Vecka 8

 • Antikens Grekland - Bildspel

 • INLÄMNING - Grekiska antiken

 • Grekland under Antiken - Instuderingsfrågor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: