Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva

Skapad 2019-12-11 14:28 i Musiklådan Grundskolor
Grundskola 1
Varje dag skriver vi, i många olika ämnen. Det kan vara en anteckning för att minnas. Det kan vara för att uttrycka en tanke eller berätta en historia.

Innehåll

Att kunna skriva är en viktig förutsättning för lärande. Att skriva är så mycket mer än att bara kunna forma bokstäver. Att lära sig skriva och att utveckla skrivandet är en lång process. Man behöver träna mycket och på många sätt. Så här har det sett ut under höstterminen: 

  • bokstavsarbete. Att koppla bokstavsljud till tecken. Att forma bokstaven på ett fungerande sätt. Bokstavsloggen på höstterminen och VIPS arbetsbok och läsebok på vårterminen.
  • att skriva av från tavlan, träna på att skriva av text snabbt och läsligt. Texterna kan vara enkla fraser till kort, rubriker till NO/SO-boken. Ibland skapar vi texterna tillsammans genom att komma med förslag och sedan ljuda tillsammans. Då samtalar vi om stavning och meningsbyggnad.
  • att våga skapa egen text. Det kan vara små sagor i olika teman (t ex om pepparkaksbyn, djur vi arbetar med mm) Vi pratar då ofta om att lita på sin egen förmåga, att ljuda. Allt behöver inte vara helt rättstavat och punkterna behöver inte vara helt rätt placerade direkt. Innan det egna skrivande börjar har vi alltid en kort stund då eleverna ger varandra tips på vad man kan skriva om. Ofta får man också lite hjälp att komma igång, t ex med en början redan skriven av vuxen
  • eleverna uppmuntras att läsa varandras texter och modelltexter skrivna av andra elever.
  • läsa mycket. Inget är så bra för fantasi, meningsbyggnad mm som att läsa bra texter i olika genrer.
  • eleverna ges individuell formativ bedömning under arbetets gång. Någon kan kanske tänka på att inte blanda stora och små bokstäver. Någon annan kanske får hjälp att hålla sig på raden. En tredje har svårt att komma igång och kan få prata om texten med någon för att komma igång. En fjärde har glömt hur bokstaven ser ut och får hjälp genom att ordet skrivs på papper eller på tavlan. Alla tränar alltså inte alltid på exakt samma sak samtidigt.
  • vi försöker att hitta engagerande ämnen att skriva om, gärna med en mottagare. Därför hjälps vi ibland åt att skapa text till vår instagramsida, ser hur texten växer fram på storbild. Vi redigerar tills vi är nöjda.

Matriser

Bedömningsstöd svenska, skriva åk 1-3

Avstämning A
Avstämning B
Avstämning C
Ny aspekt
Eleven har skrivriktningen klar för sig.
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler.
Eleven prövar att skriva för att kommunicera.
Eleven skriver text för att kommunicera.
Eleven skriver berättande texter med röd tråd och i huvudsak fungerande handling.
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Eleven skriver beskrivande texter där innehållet blir begripligt.
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden.
Eleven gör mellanrum mellan orden.
Eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Eleven kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord.
Eleven bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Eleven markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: