Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska v. 49-4, Tungan rätt i mun!

Skapad 2019-12-11 14:53 i Roslagsskolan Norrtälje
Ett arbetsområde baserat på UR's material Tungan rätt i mun med tillhörande övningar.
Grundskola 7 Svenska
I dag, liksom under Antiken, är retoriken ett maktmedel. Det är viktigt att vi, med bland annat retorikens hjälp, lär oss att kommunicera bättre; men också att kritiskt granska offentligt tal och genomskåda förtäckta budskap i reklam och propaganda. Fler och fler inser vilken fördel vi har av den här kunskapen i vårt moderna samhälle.

Att bli lyssnad på är en demokratisk rättighet. Att alla kan, vågar och vill tala och lyssna – oavsett bakgrund och social tillhörighet – är en självklar grund i ett demokratiskt och öppet samhälle. I de nya läroplanerna läggs stor vikt vid att kunna uttrycka sig och kommunicera muntligt på olika sätt – i alla ämnen.

Ingen föds till god talare, det är något man blir, genom träning.

(UR - Våga tala - vilja lyssna)

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.

 

Under ca veckorna 49-4 skall eleverna se på filmer, deltaga i olika övningar samt avslutningsvis hålla ett eget föredrag.

Vi kommer att arbeta med följande:

 

* Genomgång av Läroplan och planering

* Vad är retorik? En presentation av ämnet.

* Se filmen om kroppsspråk https://urskola.se/Produkter/167946-Tungan-ratt-i-mun-Kroppssprak

* Se filmen om rösten https://urskola.se/Produkter/167947-Tungan-ratt-i-mun-Rosten

* Se filmen Våga prata, våga misslyckas https://urskola.se/Produkter/167948-Tungan-ratt-i-mun-Vaga-prata-vaga-misslyckas

* Se filmen Få andra att lyssna https://urskola.se/Produkter/167949-Tungan-ratt-i-mun-Fa-andra-att-lyssna

* Göra övningar i grupp

* Förbereda eget föredrag

* Hur är vi en bra publik? 

* Hålla eget föredrag

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Muntlig framställning

Lägre
------
Högre
Redovisa muntligt
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: