Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atom- och kärnfysik

Skapad 2019-12-11 15:20 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Olika former av strålning (alfa, beta,gamma), Geiger Muller-mätare.
Grundskola 9 Fysik
Arbetsområde om atom och kärnfysik

Innehåll

 

Konkretiserade mål

Du ska ha kunskap om:

- Atommodeller

- Radioaktiv strålning

- Elektromagnetisk strålning

- Radioaktiva sönderfallsserier

- Fission och fusion och dess användning civilt och militärt

- Mätning med Geiger-Muller mätare och dess funktion

- Hur ett kärnkraftverk fungerar

- Strålningens påverkan på levande organismer och miljö

- Hur olika typer av strålning kan användas inom sjukvården

 

Undervisningen

Vi kommer att ha genomgångar, se filmer, läsa i fysikboken och i andra källor. Arbetsområdet avslutas med en slutuppgift med fokus på att resonera om arbetsområdets inverkan på människans livsvillkor och människans påverkan på miljö och samhälle.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik - Atom och Kärnfysik

Förmågan att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepsskunskaper
Du har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Resonemang
Fysikaliska samband
Du kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband i naturen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband i naturen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband i naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: