Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik årskurs 7 höstterminen 2019

Skapad 2019-12-11 16:01 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Teknik
Teoretisk programmeringsuppgift m h a LEGO.

Innehåll

LEGO-programmering:

Utförligare beskrivningar av och instruktioner till kursen hittar du i Classroom.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
    Tk
  • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
    Tk
  • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
    Tk

Matriser

Tk
Teknikbedömning åk 7

Har ännu ej uppnått E-nivå
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Teknisk lösning - LEGO-programmering
Identifiera och analysera utifrån funktion.
Du har utformat en enkel och fungerande kod.
Du utformat en utvecklad och effektiv kod.
Du har utformat en genomtänkt, välutvecklad och effektiv kod.
Problem och behov - LEGO-programmering
Identifiera och utarbeta förslag till lösningar.
Du har prövat möjliga idéer och lösningar.
Du har prövat och omprövat möjliga idéer och lösningar.
Du har på ett systematiskt sätt prövat och utvecklat möjliga idéer och lösningar.
Begrepp - LEGO-programmering
Teknikområdets begrepp och uttrycksformer används.
Du har på ett enkelt sätt förklarat hur din kod fungerar.
Du har på ett tydligt sätt förklarat hur din kod fungerar.
Du har beskrivit din kod på ett optimalt sätt.
Teknisk lösning - LEGO-programmering
Identifiera och analysera utifrån ändamålsenlighet
Du har pekat på någon likhet eller något samband mellan LEGO-kodning och andra sammanhang.
Du har beskrivit någon likhet eller något samband mellan LEGO-kodning och andra sammanhang.
Du har tydligt förklarat likheter eller samband mellan LEGO-kodning och andra sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: