Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vadå normal? Skrivuppgift 8c

Skapad 2019-12-11 16:42 i Alléskolan Lerum
Grundskola 8 Svenska
Under tre dagar i åk 8 arbetar vi med normer, könsroller, könstillhörighet och sexualitet. Arbetet avslutas med att ni skriver en text som bearbetas efter jullovet.

Innehåll

1.     Börja med att välja ett ämne som du vill skriva om

a.      Normer, genus och könsroller i samhället, reklam, spel, film m.m.

b.     Könstillhörighet och sexualitet (HBTQ)

c.      Sex, gränssättning och Internet

 

2.     Välj sedan i vilken form du vill skriva din text

a.     Skriv en resonerande text till en ungdomstidning

(Beskriv och diskutera ämnet utifrån olika perspektiv och avsluta med en slutsats - beskriva vad du själv tycker utifrån din egen diskussion)

b.     Skriv en insändare till en tidning

(Beskriv din åsikt i frågan, visa på argument för och emot och resonera ur olika perspektiv.)

c.      Skriv ett formellt brev till en person som du vill påverka, t.ex. rektor, kommunpolitiker, minister 

(Beskriv din åsikt i frågan, visa på argument för och emot och resonera ur olika perspektiv.)

d.    Skriv en novell till en ungdomstidning

(Skriv en kort berättande text om en händelse som utspelar sig under en kort tid och med få inblandade personer. I novellen ska det finnas en konflikt och en lösning som gärna överraskar läsaren på något sätt.)

 

Förslag till rubriker på resonerande text och insändare: Vem är jag? Vem bestämmer? Hur vi bör hantera innehåll på Internet. Stopp, min kropp!

Förslag till rubriker på novellen: Dagen då jag kom ut. Ska jag våga berätta? Stopp, min kropp!

 

När du känner dig klar med din text:

3. Bifoga texten i Unikum, fyll i matrisen som självvärdering och skriv en kommentar om hur du har arbetat för att nå målen. (Se nedan.)

- Beskriv hur du tänkte när du valde ämnet och form på texten.

- Förklara hur det gick för dig att skriva första utkastet.

- Beskriv hur du bearbetade din text själv och på vilket sätt du använde dig av respons från kamrater och lärare.

- Berätta hur du upplevde uppgiften och hur din arbetsinsats har varit. 

- Vad tar du med dig till kommande skrivuppgifter?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Skriva text åk 7-9 - Lärandematris

Att utveckla
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
Skriv en resonerande text, brev, insändare, novell.
 • Sv  E 9
Jag följer instruktionen. Jag skriver en resonerande text, insändare, brev där jag sammanfattar fakta och beskriver mina tankar och åsikter genom att göra enkla beskrivningar och förklaringar. Texten fungerar i huvudsak som en resonerande text, insändare, brev eller novell.
Jag följer instruktionen. Jag skriver en resonerande text, insändare, brev där jag sammanfattar fakta och beskriver mina tankar och åsikter genom att göra utvecklade beskrivningar och förklaringar (jag resonerar ur olika perspektiv och i flera led). Texten fungerar relativt väl som en resonerande text, insändare, brev eller novell.
Jag följer instruktionen. Jag skriver en resonerande text, insändare, brev där jag sammanfattar fakta och beskriver mina tankar och åsikter genom att göra välutvecklade beskrivningar och förklaringar (jag resonerar ur flera olika perspektiv och i flera led). Texten fungerar väl som en resonerande text, insändare, brev eller novell.
Innehåll
Beskrivningar och handling
 • Sv  E 9
Jag använder adjektiv och något beskrivande verb. Jag beskriver händelser. Jag använder något berättargrepp, t ex liknelse och dialog.
Jag beskriver personer, miljö och tid med flera detaljer med hjälp av adjektiv, beskrivande verb och adverb. Jag beskriver händelser och ibland även upplevelser som berör något sinne. Jag använder ett par berättargrepp, t ex metafor, liknelse, inre/yttre dialog/retorisk fråga.
Jag beskriver personer, miljö och tid med flera detaljer med hjälp av flera adjektiv, beskrivande verb och adverb. Jag beskriver händelser och upplevelser som berör några sinnen. Jag använder flera berättargrepp, t ex metafor, liknelse, inre/yttre dialog/retorisk fråga.
Uppbyggnad och dramaturgi
 • Sv  E 9
Uppbyggnaden går att följa. Texten har en inledning och avslutning.
Uppbyggnaden är tydlig. Texten har en genomtänkt inledning och tydlig avslutning. Novellen innehåller en tydlig vändpunkt (något händer som innebär en lösning).
Uppbyggnaden lyfter texten (t ex genom tillbakablickar, parallellhandling). Texten har en genomtänkt inledning och tydlig avslutning med en "twist". Novellen innehåller en tydlig vändpunkt (något händer som innebär en lösning).
Struktur
Styckeindelning och markering
 • Sv  E 9
Jag försöker dela in texten i stycken.
Jag använder för det mesta fungerande styckeindelning. Jag markerar styckena med blankrad eller indrag.
Jag använder styckeindelning på ett fungerande sätt. Jag markerar styckena med blankrad eller indrag.
Textbindning
 • Sv  E 9
Jag använder enkel textbindning genom sambandsord (tex och, men, när).
Jag använder utvecklad textbindning genom mer varierade sambandsord (tex eftersom, därför att). Jag skriver korta och långa meningar för att variera texten och skapa ett bra flyt.
Jag använder välutvecklad och varierad textbindning. Jag skriver korta och långa meningar för att medvetet variera texten och skapa tempo ett bra flyt.
Språk
Meningsbyggnad
 • Sv  E 9
Meningsbyggnaden är i huvudsak rätt.
Meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak rätt.
Meningsbyggnaden är varierad och träffsäker.
Ordval
 • Sv  E 9
Jag upprepar ibland ord och startar meningar på liknande sätt.
Jag använder ord som är passande till texttypen och varierade. (Meningarna börjar på olika sätt. Orden som jag använder passar ihop med textens innehåll.)
Jag använder ord som är passande till texttypen och varierade så att texten blir nyanserad och detaljrik. (Meningarna börjar på olika sätt. Orden som jag använder passar ihop med textens innehåll. )
Tempus
 • Sv  E 9
Jag använder oftast rätt tempus.
Jag använder rätt tempus och anpassar efter olika tidsperspektiv.
Jag använder tempus på ett medvetet sätt och anpassar det väl efter olika tidsperspektiv.
Skrivregler
Skiljetecken
 • Sv  E 9
Jag använder oftast stora skiljetecken (punkt, kommatecken, utropstecken och frågetecken) på ett fungerande sätt.
Jag använder skiljetecken på ett fungerande sätt. Jag använder skiljetecken vid direkt anföring (dialogform) på ett korrekt sätt.
Jag använder skiljetecken på ett väl fungerande sätt (t ex kommatecken vid en inskjutande bisats och markering vid direkt anföring (dialogform).
Stavning
 • Sv  E 9
Jag gör vissa stavfel som inte stör förståelsen.
Jag gör få stavfel.
Jag gör ytterst få stavfel.
Respons
Ge kamratrespons
 • Sv  E 9
Jag läser en annan text och beskriver en sak som fungerar bra med den. Jag ger ett förslag på förbättring av innehåll och språk.
Jag läser en annan text och beskriver några saker som fungerar bra med den. Jag ger ett par förslag på förbättring av innehåll och språk.
Jag läser en annan text och beskriver flera saker som fungerar bra med den, både innehållsmässigt och språkligt. Jag ger flera förslag på förbättringar av innehåll och språk om det skulle behövas.
Bearbeta texten utifrån respons.
 • Sv  E 9
Jag använder mig av respons (egen, kamrat, lärare) och bearbetar min text så att den blir lite tydligare.
Jag använder mig av respons (egen, kamrat, lärare) och bearbetar min text så att den blir tydligare, både innehållsmässigt och språkligt.
Jag använder mig av respons (egen, kamrat, lärare) och bearbetar min text noggrant så att den blir tydligare, både innehållsmässigt och språkligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: