Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Småkryp

Skapad 2019-12-11 16:53 i Vallpojken Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi utforskar och lär oss om skogens alla små djur.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 1. Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 2. Varför? (Syfte med undervisningen)Vi vill att barnen ska få mer kunskap och förståelse  om djuren i skogen(syfte me undervisningen)

 3. Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)Genom besök till skogen,samtal och reflektion tillsammans me barnen,i skapande aktiviteter med barnen ,besök till biblioteket där vi lånar barnlitteratur  som handlar om skogens insekter.
 4. Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Vi delar barnen med mindre grupper 4-5 barn i varje grup.Vi ställer öppna  frågor,utifrån det har vi gjort och utifrån det vad barn upteckt i undervisningen .
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?Undervisningen ska genomföras  för barnen på vitsippan .

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Alla pedagoger som arbetar med barnen på vittsippan

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)   Målet med undvisningen är att barnen  på ett lustfyllt sett  ska upptäcka  och lära sig om insekter i naturen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: