Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrunden våren 2020

Skapad 2019-12-11 19:00 i Kvisthamraskolan Norrtälje
BFL-planering etik
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Religionskunskap
I skolan har vi regler för vad som gäller i klassrummet, på skolgården och i matsalen. Vi kommer diskutera i helklass, halvklass, mindre grupper och även ha tjej- och killsnack.

Innehåll

Tidsperiod v.3-22

Förmågor

• reflektera över livsfrågor och din egen och andras identitet

• resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller

 

• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv 

 formulera dig och kommunicera i tal och skrift

Övergripande mål och riktlinjer

Vårt fokus i detta arbetsområde kommer att vara inom det etiska perspektivet kopplat framförallt till vårt värdegrundsarbete ROSEN och till begreppen: Ansvar, mod, att hjälpa varandra, samarbeta, olika är bäst, respekt, trygghet och vi hjälper varandra.

Lärandemål

 • Du ska kunna föra resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor.

 • Du ska kunna föra resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.

 • Du ska kunna reflektera över olika dilemman.

 • Du ska kunna använda några etiska begrepp.

 • Du ska kunna samtala om etik och moral.
 • Du ska kunna berätta om din egna åsikter

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Formativ

 • Självskattning, muntlig kontinuerlig återkoppling
 • Exit-tickets

Summativ

 • Valfri presentationsform (iMovie, prezzi, powerpoint) om ett område vi diskuterat under vårterminen.

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit?

I arbetsområdet ROSEN ska du utveckla dina kunskaper om viktiga livsfrågor. Du ska lära dig grundläggande begrepp och tankesätt inom området som du sedan ska använda för att föra diskussioner om viktiga frågor som hör till ämnet kopplat till religion och samhälle. Du ska kunna resonera kring moraliska dilemman och argumentera för din ståndpunkt. Vi kommer att ha:

 • Genomgång
 • Grupp- och lärarledda diskussioner 
 • Filmer
 • Presentation

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: