Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pepparkakshusprojekt

Skapad 2019-12-11 20:03 i Apelskolan Falkenberg
Ämnesövergripande projekt i hemkunskap, matematik och teknik att skapa en pepparkakshus från idé, skiss, ritning, modell till pepparkakshus.
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap Matematik Teknik
Ämnesövergripande projekt i hemkunskap, matematik och teknik att skapa en pepparkakshus från idé, skiss, ritning, modell till pepparkakshus.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Skapa en skiss från idé
 • Skapa en ritning från idé 
 • Bygga en konstruktion och modell av pepparkakshuset i papper
 • Skapa mallar för bakning
 • Bygga ett pepparkakshus av 500 g deg, konstruktion av pepparkaksdeg.
 • Teknisk dokumentation med utgångspunkt från en mall.

Bedömning - vad och hur

 • Mall och ritning
 • Dokumentation och utvärderning bilder och text.
 • Modell i papper
 • Modell i pepparkaksdeg

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgång av arbetsgången för tekniska konstruktioner.
 • Skiss, ritning - genomgång.
 • Konstruktion och övning att bygga huset med papper för att testa idén.
 • Baka pepparkaksdelarna.
 • Montera huset och dekorera.
 • Genomgång av mall för att skriva en teknisk dokumentation.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 9
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: