Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Fg Organisk kemi åk 8 Kol, kolväten, alkoholer, organiska syror, estrar och fossilabränsle ht19/vt20

Skapad 2019-12-11 23:44 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Kol, kolväten, fossila bränslen, plast, alkoholer, organiska syror
Grundskola 8 Kemi NO (år 1-3)

Livets kemi - Organisk kemi är kolföreningarnas kemi. Allt levande är uppbyggt av olika kolföreningar. Kolföreningar finns i mat, kläder, papper, fossila bränslen, plast mm. Ni ska nu läsa det första avsnittet i organisk kemi där vi tar upp olika kolföreningarna - hur de bildas, hur de är uppbyggda och vad de används till. 

Varför påverkar koldioxiden från förbränning av bensin växthuseffekten då koldioxiden från förbränning av alkohol inte gör det?

Vad är det som bränns i brännässlor?

Flera av ämnena i detta avsnitt stöter du på i ditt vardagsliv. Nu ska du koppla ihop dina vardagserfarenheter med kemikunskaperna.

Innehåll

Mål

Under arbetsområdet kommer du att:

 • Lära dig fakta om rent kol i olika former, kolets bindningar, kolväten, alkoholer, organiska syror, estrar och fossila bränsle
 • Rita strukturformler och då se likheter och olikheter mellan olika grupper av organiska föreningar
 • Använda dina kunskaper om olika kolföreningar, som tex fossila bränslen för att ta ställning i frågor som rör miljö.
 • Genomföra undersökningar samt redovisa och förklara resultaten
 • Använda olika kemiska begrepp för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan
 • Använda dina kunskaper i kemi för att ta del av naturvetenskapliga texter

Arbetets innehåll

Du kommer att arbeta med följande innehåll

 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer och kolatomens kretslopp
 • Hur kol-, väte- och syreatomer sätts samman till olika organiska föreningar
 • Varför vissa kolföreningar löser sig i vatten när andra inte gör det
 • Fotosyntesen och förbränningen
 • Människans användning av energi- och naturresurser (fossila och förnyelsebara bränslen) och vad det innebär för en hållbar utveckling

Arbetssätt och redovisningsform

Arbetssätt:

Du kommer att:

 • Bygga olika molekylmodeller
 • Söka fakta om olika kolföreningar 
 • Planera och genomföra laborationer
 • Tolka resultat och dra slutsatser.
 • Samtala, diskutera och bemöta åsikter och argument.

 

Redovisning:

 • Du ska visa läraren de molekylbyggen som du gör.
 • Dina kunskaper redovisar du muntligt genom att delta aktivt då vi har gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Du redovisar alla laborationer i classroom. Följ laborationsmallen då du redovisar laborationerna. En av laborationerna kommer jag att bedöma.
 • Avsnittet avslutas med ett skriftligt förhör och en filmad diskussion

   

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: