Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kotten Barns delaktighet och inflytande 2019/2020

Skapad 2019-12-12 09:34 i Ladugårdsmarkens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medforskande vuxna ger vi förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka lärmiljöer och vilket material som ska finnas i respektive miljö.

Innehåll

Läroplansmål

Se nedan.

 

Förväntade effekter (syfte och kännetecken) 

Barnen visar respekt för våra saker och städar (på eget initiativ) efter avslutad aktivitet/lek.

Kommer till en vuxen och/eller försöker göra rätt när de inte är överens med kompisar eller kommit i konflikt.

 

Hur visar barnen/hur ser vi att barnen börjar förstå demokratiska principer? (Mål 2)

Vi förväntar oss att se en förbättring av barnens förmåga att vänta på sin tur och lyssna på varandra.

 

Planerade insatser

Vi är aktiva närvarande vuxna som hjälper barnen göra rätt.

Samtal kring t.ex. Kanin och Igelkott / Kompisböcker.

I samling eller i mindre grupp träna på att svara på en fråga, skicka runt ordet och vänta på sin tur. (Alla har rätt att säga sin åsikt och alla är skyldiga att lyssna.)

Omröstningar kring enkla saker som vilken aktivitet vi ska göra eller vart vi ska gå på vår promenad. 

 

Metodval

Dokumentera snabbt i text i gemensamt block när vi observerar situationer i barngruppen. (Reflektera tillsammans i efterhand)

Filma fri lek både i början och slutet av fokusområdet för att se om vi kan hitta exempel på hur barnen agerar (utifrån målen) och om vi kan se skillnader i början och slutet av perioden.

Om möjligt dokumentera med foto.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
    Lpfö 18
  • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: