Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räkne-Reza

Skapad 2019-12-12 09:39 i Runborg Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi kommer att arbeta med olika typer av sorteringar, vi räknar tillsammans med barnen, vi använder oss av läges ord i det dagliga arbetet med barnen. Turordning i vilken ordning vi tar på oss ytterkläderna när vi ska gå ut, matematiska motsatsord som exempelvis stor och liten.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

 •  Vad ska läras ut?
  - Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • Varför? 
  Syftet med undervisningen är att barnen ska få ta del av grundläggande matematiska färdigheter. Lära sig siffrornas betydelse att siffran 3 står för ett visst antal. Många barn lär sig räkneramsan men vet inte vad siffrorna i sig står för, de kan räkna till exempelvis 10 men de kan inte plocka fram 3 saker. Lära oss i vilken ordning vi gör olika saker, urskilja saker genom att sortera efter exempelvis färg, form eller storlek. Lägesord för att träna på ordens betydelse och förstå vad som menas med att ställa sig bakom någon eller att krypa genom tunneln. Det vi gör med barnen är att prata om matematiska begrepp för att de ska börja förstå innebörden i dessa och kunna tillämpa begreppen i vardagen. 

 • Hur ska undervisningen genomföras?
  Vid påklädnad lär vi oss i vilken ordning vi ska ta på oss kläderna, först tar vi på oss exempelvis en varm tröja, sen tar vi på oss overallen osv. Barnen får själva försöka att klä på sig och ta kläderna i rätt ordning.
  Vi använder oss av lägesord både i leken och vardagssituationer så som vid matsituationen att muggen ska stå
  ovanför tallriken och inte vid bordskanten, att besticken ska ligga bordet. I leken kan det vara att vi pratar om djuren och vart de står någonstans exempelvis att grisen står bredvid hästen. Vi kommer att sortera med barnen, de kan sortera efter färger för att kunna se skillnad och urskilja färgerna från varandra, vi kommer också att sortera djuren i stora och små djur. Vi kommer att räkna och träna på antal. Vi räknar på samlingarna, ute i sandlådan räknar vi kakor, vi bygger torn och jämför höjden på dessa. Vi undersöker de geometriska formerna när vi bygger då klossar inte kan ställas på till exempel en triangelformad eller halvmåneformad kloss, då det inte går att ställa något på dessa. Barnen öser mycket vilket ger de en förståelse för mängd då de öser mellan en stor och en liten form och dessa inte rymmer samma mängd.
  Vid undervisningstillfällen som sker utöver vardagssituationer och i leken så delar vi upp barngruppen i tre olika grupper.


 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Reflektionen kommer att ske i mindre grupper med barnen löpande då mycket av det vi gör med barnen sker i leken samt i vardagssituationer.

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
  Undervisningen ska genomföras för alla barn på vitsippan. 
   

 • Av vem? 
  Av all personal på avdelningen, vid aktiviteter utöver det som sker i leken och i vardagssituationer så ansvarar den pedagogen som är ansvarig för gruppen för genomförande och dokumentation.

 • Vad är målet med undervisningen?
  Målet med undervisningen är att barnen ska:
  - lära sig siffrornas betydelse
  - turordning på hur vi gör saker
  - förstår innebörden i lägesorden
  - kan urskilja och sortera efter exempelvis färg, form, storlek osv. 
  - använda motsatsord
  - börja urskilja olika geometriska former

   

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: