Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk verksamhet

Skapad 2019-12-12 10:25 i Lingenäs grundsärskola Kristianstad
Grundsärskola 1 Estetisk verksamhet
Undervisningen inom ämnesområdet estetisk verksamhet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan skapa och gestalta med de olika estetiska uttrycksformerna bild, slöjd, musik, rytmik, lek och drama. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att uttrycka och kommunicera intryck och erfarenheter på ett mångsidigt sätt. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas tilltro till sin förmåga att skapa med kreativitet och fantasi.

Innehåll

Innehåll

Färg och form: Vi kommer att träna olika tekniker inom bildframställning. Vi kommer att lägga fokus vid de olika färgbegreppen (vad grundfärgerna heter, samt deras tecken) samt olika materials egenskaper. 

Sång och danslek: Vi kommer att sjunga och dansa till ett antal sånger/ramsor. Fokus blir på gruppens dynamik i leken, rytmen i ramsorna samt tempot i de olika sångerna/danserna. 

Musik med Ingela: Tillsammans med musikpedagog sjunger vi sånger baserade på olika teman som följer årets gång. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  1-3
 • Rytmik, rim och ramsor.
  ES  1-3
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, till exempel färg, lera, metall, textil och trä.
  ES  1-3
 • Verktyg, redskap och instrument som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
  ES   9
 • Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
  ES   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: