Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Texttyp; INSÄNDARE

Skapad 2019-12-12 11:10 i Österledskolan Halmstad
Insändare, att ha en åsikt.
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
Att få tala om vad man tycker...det är viktigt i ett demokratiskt land. Men hur gör man det på bästa sätt? I detta arbetsområde ska du få möjlighet att få skriva en insändare. Det är en kortare text där du ska förmedla en åsikt samt styrka den med några argument.

Innehåll

En insändare är en kortare text där du ska förmedla en åsikt samt styrka den med några argument. Insändare är text som du kan skriva och skicka in till en tidning för att uttrycka en eller flera åsikter om något. Ämnet kan vara vad som helst men gärna om sånt som allmänheten känner igen och som de också kan tycka något om. När du vill uttrycka, påverka och göra dig hörd till många människor.....då är det insändare som gäller =)!

Vi kommer att läsa flera insändare och bryta ner dem för att se hur de är uppbyggda för att man på bästa sätt ska få till en bra och avgörande text. Vad krävs alltså i uppbyggnad? Arbetshäfte.

Vi arbetar med specifika begrepp som t ex "argument" för att ha koll på vad det innebär. Även hur man kan uttrycka sig vad gäller värderingar och hur man kan nyansera (intresseväckande/känslor/skapa reaktion) för att få fram sina tankar på ett trovärdigt/inflytelserikt sätt. Här kan man tänka både argumentsmässigt, struktur men framförallt kring din språkhantering. Övningar. 

Måluppgift: skriva egen insändare om ngt du har en åsikt om! Bedömning på denna uppgift. 

START: januari 2020. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Insändare

Bedömningsmatris Insändare

Rubrik
Din insändare har en rubrik som passar till texten.
Din insändare har en rubrik som passar till texten och väcker intresse.
Din insändare har en väl träffande rubrik där din åsikt är tydlig. Rubriken passar till texten och väcker intresse.
Inledning
I din inledning beskriver du problemet kort och berättar varför du tycker att det är ett problem.
I din inledning beskriver du problemet utförligt med några passande adjektiv och berättar varför du tycker att det är ett problem.
I din inledning beskriver du problemet utförligt, med tydligt passande adjektiv och engagemang samt varför du tycker att det är ett problem.
Argument
Du har minst ett argument och förklarar på ett enkelt sätt varför du tycker som du gör. Du ger ett enkelt förslag på en lösning.
Du har minst två argument och förklarar på ett utförligt sätt varför du tycker som du gör. Du ger förslag på en realistisk lösning. Du har med motargument och försöker bemöta dessa.
Du har minst tre argument och förklarar på ett utförligt sätt varför du tycker som du gör. Du ger förslag på realistiska lösningar till varje argument. Du använder värdeladdade ord (ord som väcker känslor hos läsaren) för att förstärka dina argument. Du har med morargument som du bemöter.
Mottagare
Du försöker anpassa språket till läsaren. I delar av texten framgår det att du vänder dig till en tänkt läsare.
Du anpassar språket till läsaren. Du vänder dig tydligt till en tänkt läsare som du försöker övertyga.
Du anpassad språket väl till läsaren. Du argumenterar på ett sådant sätt att du skulle kunna övertyga en tänkt målgrupp.
Avslutning
Du avslutar insändaren med att upprepa din åsikt och ha med krav på förändring. Du skriver under din insändare med namn eller signatur.
Du avslutar insändaren med att upprepa din åsikt och ha med realistiska krav på förändring. Du skriver under din insändare med namn eller passande signatur.
Du avslutar insändaren med att upprepa din åsikt med ditt viktigaste argument. Du har med realistiska krav på förändring. Du skriver under din insändare med namn eller passande signatur.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets regler för exempelvis skiljetecken och stavning. Du är alltså till viss del säker men har en del kvar att träna på.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken och stavning. Du är alltså säker på mycket men har något kvar att träna på.
Du följer väl skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken och stavning. Du är alltså säker på så gott som allt när det gäller skriftspråk men kan ha något enstaka fel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: