Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FriPP - Nobelmellis

Skapad 2019-12-12 11:16 i Gottsta fritidshem Norrtälje
Nobelmellis
Grundskola 3 – 6 Teknik
Vi firar Alfred Nobeldagen med att ta reda på vem han var och ha en fest till hans ära.

Innehåll

Nobelmellis

 

Onsdagen den 11 december

 

Varför har vi Nobelmellis? 

 • Eleverna på Pandan får öva sig i att planera och genomföra en större aktivitet. 
 • Känna gemenskap med alla avdelningar på fritidshemmet då Pandan planerar och bjuder in övriga avdelningar. 
 • Fira en tradition tillsammans där vi kopplar samman den teoretiska delen från skolan med att praktiskt utöva Nobel på fritidshemmet. 

 

 

Vad ska vi lära oss? (läroplanens mål, hämtas i kap 1 och 2)

 • Varför ska eleverna lära sig detta?
 • Vilka läroplansmål arbetar vi med i temat? 
 • Vilka övriga mål som skolan arbetar med syns i planeringen (tex från arbetsplaner eller nyckelkompetenser)?
 • Vilka övergripande perspektiv utgår planeringen ifrån? (historiskt, miljö, internationellt, etiskt)?
 • Hur blir eleverna delaktiga i planeringen och uppföljningen av arbetet?

Förmågor och Centralt innehåll

Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv- värden, traditioner, språk, kunskaper - från en generation till nästa.

Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.

Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.

Hur ska vi arbeta för att komma dit?

 • Vilka aktiviteter har vi planerat, vilka miljöer kommer vi att använda oss av? Vilka material och tekniker planerar vi använda?

Hur ser vi att vi når målet?

 • Vad vill vi att eleverna ska ha utvecklat efter temat?
 • Vilket lärande har skett?
 • Hur ska vi visa det? Hur blir det synligt?

 

Underlag till Frippens utformning är taget från Pihlgren, A.S. (2017). Fritidshemmets mål och resultat: att planera och utvärdera. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: