Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boksamtal Dare (engelska)

Skapad 2019-12-12 11:25 i Väskolan Kristianstad
Grundskola 6 Engelska
Under de närmaste veckorna kommer du läsa en engelsk bok, "Dare" av Dee Philips. Samtal, skrivuppgifter, muntliga uppgifter och nya ord kommer vara kopplade till boken.

Innehåll

Eleverna ska tillsammans läsa en engelsk bok. Längst vägen ska du skriva och svara på samtalsfrågor. Efteråt samtalar du i grupp vad de andra har skrivit.
Under varje lästillfälle ska gruppen plocka ut 5-10 ord som antingen är nya eller svåra, exempelvis att stava eller att uttala. Detta är ord som vi tillsammans kommer att träna på. Eventuellt att du får dem som glosor vissa veckor.
Du ska även skriva en bokrecension.
 
Du tränar på:
-engelsk högläsning
-lyssna och förstå engelska texter
-kommunicera med varandra
-använda språkliga strategier för att förstå och göra sig själv förstådd på engelska
-skriva engelska texter
-nya engelska ord
 
LGR11
Kopplingar till det centrala innehållet:
Kommunikationens innehåll
-Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
-Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
-Åsikter, känslor och erfarenheter.
-Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
Lyssna och läsa – reception
-Tydligt talad engelska
-Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion
-Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
-Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
-Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
-Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer

Matriser

En
Bedömningsmatris engelska åk 4-6

Lyssna och förstå

->
->
->
Förstå och tolka innehållet i talad engelska.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo.

Läsa och förstå

->
->
->
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Skriva

->
->
->
Formulera sig och kommunicera i skrift.
Eleven kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar i skriftliga framställningar av olika slag.
Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande i skriftliga framställningar av olika slag.
Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande i skriftliga framställningar av olika slag.
Formulera sig och kommunicera i skrift.
Eleven kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Eleven kan bearbeta och göra enkla förbättringar av sina skriftliga framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Eleven kan bearbeta och göra enkla förbättringar av sina skriftliga framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.

Tala

->
->
->
Formulera sig och kommunicera i tal.
Eleven kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar i muntliga framställningar av olika slag.
Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande i muntliga framställningar av olika slag.
Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande i muntliga framställningar av olika slag.
Formulera sig och kommunicera i tal.
Eleven kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av sina muntliga framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Eleven kan bearbeta och göra enkla förbättringar av sina muntliga framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Eleven kan bearbeta och göra enkla förbättringar av sina muntliga framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.

Livsvillkor, kultur och samhällsfrågor i engelsktalande länder.

->
->
->
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Eleven kan kommentera i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan kommentera i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan kommentera översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Språkutveckling utifrån olika medier

->
->
->
Kunna söka, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor.
Eleven kan välja enkla texter och talat språk från olika medier och kan med viss relevans använda sig av materialet i egen produktion.
Eleven kan välja enkla texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda sig av materialet i egen produktion.
Eleven kan välja enkla texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant och effektivt sätt använda sig av materialet i egen produktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: