Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent, decimal oh bråk

Skapad 2019-12-12 11:28 i Bruksskolan Flen
Vi arbetar med procent och kopplingen mellan procent, decimaltal och bråktal.
Grundskola 5 Matematik
Vad finns det för samband mellan procent och bråk? Hur skriver man samma tal i bråkform, decimalform och som procent? Hur räknar man med procent?

Innehåll

 

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • lösa problem med hjälp av procent och bråk
 • använda begrepp som hör till procent och bråk 
 • se samband mellan begrepp som hör till procent och bråk
 • välja och använda lämpliga metoder för att beräkna och lösa uppgifter i procent och bråk
 • diskutera och argumentera om beräkningar och lösningar på uppgifter i procent och bråk

 

Konkretisering av mål

Du ska kunna

 • använda begrepp som hör till procent och bråk
 • förklara samband mellan procent och bråk
 • beräkna 1%,10%, 12,5 , 20%, 25% , 50%, 75%... av det hela
 • beräkna nya värden efter höjningar eller sänkningar, till exempel reapriser
 • använda strategier vid problemlösning

Arbetssätt

 • Genomgång av begrepp
 • Gemensamma genomgångar i helklass
 • Genomgångar enskilt
 • Arbeta i EPA på miniwhiteboard
 • Arbetar med uppgifter ur olika böcker

Viktiga begrepp

 • Procent
 • Hundradelar
 • Bråkform
 • Decimalform
 • Jämföra
 • Samband

Bedömning

Bedömning sker

 • efter hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Procent

Procent

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Växla mellan procent-, decimal- och bråkform.
Jag kan växla mellan procent-, decimal- och bråkform med stöd av en lärare.
Jag är ganska säker på att växla mellan procent-, decimal- och bråkform.
Jag är säker på att växla mellan procent-, decimal- och bråkform.
Jag är mycket säker på att växla mellan procent-, decimal- och bråkform.
Beräkna procent av en summa.
Jag kan beräkna en viss procent av en summa med hjälp av en lärare.
Jag är ganska säker på att beräkna en viss procent av en summa.
Jag är säker på att beräkna en viss procent av en summa.
Jag är mycket säker på att beräkna en viss procent av en summa.
Beräkna procentuell höjning eller sänkning.
Jag kan beräkna procentuell höjning eller sänkning med stöd av en lärare.
Jag är ganska säker på att beräkna procentuell höjning eller sänkning.
Jag är säker på att beräkna procentuell höjning eller sänkning.
Jag är mycket säker på att beräkna procentuell höjning eller sänkning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: