Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flodkulturer & Antiken Åk 7 HT19

Skapad 2019-12-12 11:57 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Historia
Varför blev människorna bofasta bönder? Var växte de första städerna fram och vad fick det för konsekvenser för människorna som levde då? Vad hände sen? En stor del av vår kultur är påverkad och inspirerad av händelser som inträffade för mer än 2000 år sedan. Vårt sätt att styra ett land är inspirerat av den demokrati som Uppstod i Grekland. Hur kan det komma sig att antiken lever kvar i vår värld och vårt medvetande så långt efteråt? I det arbetsområdet dyker vi ner i flodkulturerna och den antika världen.

Innehåll

 

Det här ska ni lära er

 • Ha kunskaper om historiska förhållanden, händelser och gestalter från högkulturerna i Asien och Afrika.

 • Känna till orsaker och konsekvenser till övergången till jordbrukssamhälle

 • Använda källmaterial från någon högkultur för att förstå hur människor levde.

 • Begrepp som högkultur, flodkultur och jordbrukssamhälle.

 

Förmågor som ni ska utveckla

 • Kunna förstå och analysera orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringen under den aktuella tiden

 

 • Förmågan att arbeta med historiskt källmaterial

 • Förmågan att använda historiska begrepp

 

Från samlare till stadsbo

Vi ska börja med att läsa om detta i boken SOS Historia för att sedan besvara frågorna i slutet av kapitlet. 

Detta gör vi för att få en förkunskap om varför och hur en högkultur kunde växa fram.

Mesopotamien & Egypten

Vi ska börja med att se film om de olika högkulturerna följt av diskussion. Vi ska läsa i boken SOS Historia Sid 14-25 och svara på frågorna i slutet av kapitlet.

Vi ska enskilt och i par söka och hitta information om ämnet från pålitliga källor på internet och diskutera/reflektera vad som har påverkat oss idag från dessa kulturer.

Vi ska jämföra kvinnor, barn och mäns livssituation och vardag i de gamla flodkulturerna

Antiken Vecka (37) - 44

Vi ska läsa om den grekiska högkulturen och romarriket. Deras utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid. Hur var det att leva under denna perioden? Hur hade kvinnor, barn och män det?

Vi ska prata om stadsstater gladiatorer, kejsare, krig och handel. 

Till vår hjälp har vi boken SOS Historia sidan 27-67, internet (framför allt SO-rummet.se),  filmer och presentationer från mig!

 

Så här ska ni visa vad ni lärt er 

 

Vi kommer ha ett prov om flodkulturerna och en redovisning som sker i par eller självständigt om antiken. 

Redovisning kommer antingen ske i “My talking avatar” eller någon typ av presentationsprogram som (Power-Point/Prezi etc)

I era arbeten skall det genomsyras att ni har ett källkritiskt förhållningssätt till den information som ni hittar.

Lycka till!!!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: