Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & Hälsa - Åk. 1

Skapad 2019-12-12 13:41 i Aspenässkolan Lerum
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbe- finnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.
Grundskola 1 Idrott och hälsa
I idrotten tränar eleverna sina grovmotoriska färdigheter genom redskapsbanor och lekar. Eleverna får öva på att samarbeta, följa instruktioner och röra sig till musik.

Innehåll

Syfte:

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och ett intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom un­dervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande. 

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Vi tränar på: 

 • Att delta i lekar och följa dess regler
 • Turtagning
 • Samarbete
 • Kroppsuppfattning och kroppskontroll
 • Begreppsbildning
 • Uthållighet
 • Koordination
 • Rumsuppfattning

Metoder:

 • Lekar inom- och utomhus
 • Samarbetsövningar
 • Redskapskännedom
 • Dans och rörelse

Det här ska bedömas:

 • Du kan vara med i enkla lekar, spel och idrotter både inomhus och utomhus. Du försöker röra dig på ett sätt som passar det du gör.
 • Du kan dansa och röra dig på ett enkelt sätt till musik.
 • Du kan prata om vad du tänkte och kände när du idrottade eller ansträngde dig.

Utvärdering och dokumentation:

Varje lektion utvärderas tillsammans med eleverna. 

Elevernas färdigheter observeras utifrån planeringen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: