Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GPP Furets Förskola ht19-vt20.

Skapad 2019-12-13 08:01 i Furets förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola
Furets Förskolas GPP (gemensam pedagogisk planering) med inriktning på den lustfyllda matematiken.

Innehåll

Den lustfyllda matematiken

Varför?

Vi håller vid och bygger vidare på barnens och pedagogernas erfarenheter från föregående läsårs temaarbete kring matematik.

Självskattningen har visat att målet som innehåller begreppet resonera kring matematik behöver prioriteras. 

Detta är ett prioriterat område inom BUF.

Vi utgår även ifrån Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt våra två planer, ”Språkplanen" och ”Matematikplan” när vi väljer våra prioriterade läroplansmål.

Vårdnadshavare har gett positiv feedback då barnen har återberättat temat hemma.

Syfte/Mål

För barnen:

Att genom temat väcka barnens intresse och förståelse för matematik i olika former och i meningsfulla sammanhang samt att resonera kring detta. Vi vill synliggöra barnens inflytande och delaktighet i sin vardag på förskolan.

För pedagogerna:

Att utveckla och fördjupa undervisningen inom matematik. Fortsätta utveckla våra lärmiljöer både inomhus och utomhus. Pedagogerna har nätverk inom ämnet och läser relevant litteratur. Pedagogerna visar respekt kring barnens integritet i dokumentationer både digitalt och analogt.  

Planera och genomföra

Arrangera miljöer/situationer/relationer som möjliggör:

 • det kompetenta barnet

 • barns inflytande

 • vårdnadshavares involvering

 • kreativitet och de hundra språken

 • att lära tillsammans och av varandra

 • nyfiket, lustfyllt, utmanande, lärande och utforskande aktiviteter

 • variation i arbetsformer

 • olika gruppkonstellationer

 • introduktion av material, aktiviteter, rutiner mm

 • för barnen att ställa hypoteser

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Utvärdering – dokumentation som behövs för att analysera och utvärdera målen som valts. (Vi kan välja några eller flera av målen för utvärdering).

Vad ska dokumenteras?

Hur ska dokumentationen göras?

När ska dokumentationen göras (regelbundet, inte bara i slutet)?

Vem/vilka genomför dokumentationen?

Vem gör analysen och drar slutsatser av dokumentationen (själva utvärderingen)?

Koppling till teori, forskning - vetenskaplig grund

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: