Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardag på Humlan

Skapad 2019-12-13 09:31 i Harplinge förskola Halmstad
Förskola
Varför är vår vardag så viktig? Vi möter många individer dagligen och tanken är att belysa vardagen och skapa en struktur för att allas olika villkor blir lika villkor i en TRYGG vardag.

Innehåll

Vi använder oss av DIA-modellen (Delaktighet, Inflytande och Ansvar). DIA-modellen ger barnen ett reellt inflytande över arbetssätt, arbetsformer och verksamhetens innehåll.

Varför?

Verksamheten ska inbjuda till trygghet och det skapar vi tillsammans genom struktur och rutiner i vardagen där alla ges samma möjligheter. Verksamheten ser det kompetenta barnet och vill ge varje barn utrymme för att lyckas. 

 Mål:

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  •  Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler
  • nyfikenhet, kreativitet och lust att lära och leka

 Utvärderingsbart mål:

 I december har alla barn fått samma möjligheter att möta vardagen utefter sina egna förutsättningar. Det har skapats en struktur och rutin som alla barn är delaktiga i, tagit ansvar över och påverkat genom sitt inflytande i form av åsikter, samtal och närvaro. Barnen har fått möjligheter att prova enskilt och i grupp.

 Målkommunikation och handlingsplan:

Målkommunikation:

Barn och pedagoger arbetar tillsammans fram en struktur över vardagen som kontinuerligt utvärderas.

Handlingsplan:

  • Bildstöd, teckenstöd
  • Tillgänglighet av aktivitet
  • Möblering/miljöer
  • Planera samling

 Sekundära mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • sin identitet och känna trygghet i den [..]

  • [..] upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld

  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar [..] intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: