Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö Grundskola 9d Kapitalismens kriser

Skapad 2019-12-13 10:40 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola F

Innehåll

 

HT 2019_Samhällskunskap. 1900-talet, del 2_530_

 

Kapitalismens kriser!

 

http://www.richardcmorais.com/wp-content/uploads/2010/07/6.jpg

 

Under 1900-talet hade kapitalismen (den fria marknaden) skapat enorma rikedomar i den industrialiserade världen. Fler och fler hade fått välstånd och något att förlora. Då blev det mer och mer problematiskt med den fria marknadens baksida – den ekonomiska utvecklingen är ojämn. Kapitalismen drabbas av återkommande kriser som slår sönder människors liv…

 

 

 

Kris 1: Tulpanmanin i Holland.

 

Kris 2: Börskraschen 1929

 

Kris 3: Fastighetskraschen i Sverige 1991.

 

Kris 4: Credit crunch 2008 i USA.

 

Kris 5: Varför skulle det kunna bli kris i Sverige?

 

 

 

Lektion 1, 60, tisdag 26 nov: Kris 1: Vi läser om världens första spekulationsbubbla i landet där den moderna kapitalismen föddes. Lite slutsatser dras.

 

Lektion 2, 60, torsdag 28 nov: Vikarie som visar SLI-filmer om högkonjunktur och om kriser (Island, USA)

 

Lektion 3, 60, fredag 29 nov: Vi läser klart om tulpankrisen, och drar resten av slutsatserna.

 

Lektion 4, 60, tisdag 3 dec: Gå igenom 1929 års börskrasch i New York, med hjälp av text och youtube-klipp. Slutsatser dras.

 

Lektion 5, 40, torsdag 5 dec: Tråkiga Youtube-filmer med bra ord man behöver för att beskriva hög- och lågkonjunktur.

 

Lektion 6, 60, fredag 6 dec: Den svenska 90-talskrisen. Vi börjar lyssna på långt radioprogram (77min). Ni ritar högkonjunktur.

 

Lektion 7, 60, tisdag 10 dec: Fortsättning på radioprogrammet om 90-talskrisen. Ni ritar lågkonjunktur.

 

Lektion 8, 40, fredag 13 dec: Marguariteville.

 

Lektion 9, 60, tisdag 17 dec: Du skriver berättelsen… eller dikten… håll det kortfattat och stolpigt.

 

 

 

Hemuppgift: Prata med era föräldrar om 90-talskrisen. Hur drabbades de? Blev av med jobbet? Detta var länge sedan och de var unga och sköra… Förlorade de pengar på lägenheten? Var de så unga så att det var deras föräldrar som drabbades? Ha ett trevligt samtal om familjehistoria som stannar mellan hemmets fyra väggar.

 

En bild som visar person, utomhus, text, dagstidning

Automatiskt genererad beskrivning

 

Provet:

 

Du ska berätta berätta om varför det blir en högkonjunktur, vad det är, hur det kommer en spekulationsbubbla, varför den spricker, varför det blir lågkonjunktur, vad det är. Dessa är ”kapitlen”:

 

 

 

Det hade blivit mera pengar och resurser i samhället!

 

r Konkreta exempel ur historien på bakomliggande faktorer som skapar en högkonjunktur.

 

Allting är kul och går bra!

 

r  Förklara vad en högkonjunktur är, vad som händer i samhället när det är högkonjunktur.

 

Alla började tokköpa en enda vara!

 

r Förklara varför det blir en spekulationsbubbla, konkreta exempel ur historien på spekulationsbubblor.

 

En dag hade alla köpt upp alla sina pengar!

 

r Förklara varför en spekulationsbubbla spricker, ge konkreta exempel ur historien.

 

Allting är tråkigt och dåligt!

 

r Spruckna spekulationsbubblor brukar utlösa en lågkonjunktur. Förklara vad en lågkonjunktur är.

 

Ibland blev det galet dåligt!

 

r Spruckna spekulationsbubblor har gett riktigt jobbiga konsekvenser då och då. Ge exempel ur historien. Tips: börskraschen 1929…

 

 

 

Betygsdiskussion:

 

E: Du ska skriva en del vettiga saker om varje kapitel. Se kvalitetsorden för E

 

C: du ska skriva mer, man ska ganska lätt kunna förstå varför nästa kapitel kommer. Du understödjer med några bra exempel ur historien i varje kapitel. Se kvalitetsorden för C

 

A: Du ska ge en tydlig bild av hur kapitlen utvecklas, med flera förklaringar varför, med många bra exempel ur historien. Se kvalitetsorden för A

 

!!!!! Alla ska hinna på 60 minuter så håll dig gärna till stolpar. !!!!!!

 

Material:

 

Kris 1: Tulpanmanin i Holland.

 

Text som delats ut på lektionen.

 

Kris 2: Börskraschen 1929

 

Youtube: sök 1929: the great wall street crash & depression part 1 of 6

 

Kris 3: Fastighetskraschen i Sverige 1991.

 

www.sr.se: sök: 90-talskrisen

 

Kris 4: Credit crunch 2008 i USA.

 

Google: sök: Fuskbygget i lettland svd

 

southparkstudios.se:  season13, episode 3, Margaritaville

 

Kris 5: Varför skulle det kunna bli kris i Sverige?

 

https://www.youtube.com/watch?v=hyt3PZjAVkU LÅGKONJUNKTUREN KOMMER

 

Du behöver fylla på med de rätta orden!

 

https://www.youtube.com/watch?v=o0hmp8olLmo Högkonjunktur och Lågkonjunktur

 

https://www.youtube.com/watch?v=8jLOVZwtWy0 Klas Eklund förklarar konjunkturen

 

googla även högkonjunktur och läs.

 

 

 

Kursplan - Samhällskunskap

 

Ämnets syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer.

Eleverna ska vidare ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

Centralt innehåll i årskurs 7–9

Samhällsresurser och fördelning

  • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Grundläggande, enkla, i huvudsak, enkla, enkla, enkla, enkla och till viss del, enkla, till viss del, viss, Grundläggande, enkla, i huvudsak,  enkla och till viss del

 

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

 

Kunskapskrav för betyg A i slutet av årskurs 9

mycket goda, komplexa, väl,  välutvecklade och nyanserade, komplexa, komplexa, välutvecklade och väl, välutvecklade, väl, stor, mycket goda, välutvecklade och nyanserade, väl, välutvecklade och väl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitetsord för E

 

 

 

 

 

 

Kvalitetsord för C

 

 

 

 

 

 

Kvalitetsord för A

 

 

 

En bild som visar utomhus, byggnad, person, foto

Automatiskt genererad beskrivning

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: