Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årsplanering PRRPRR01

Skapad 2019-12-13 10:42 i Kungshögaskolan Mjölby
Grunder i Swift.
Gymnasieskola Programmering
Vi kommer arbeta med grunder i programmering med Swift. Saker vi arbetar med är datatyper, array, variabler/konstanter, funktioner m.m. Avsnittet avslutas med ett prov som utgår från dokumentet "SwiftGrunderÖversikt.pdf" som ligger i classroom.

Innehåll

 

Pedagogisk planering för arbetsområde: 

3 delar.

Kursen består av 3 delar:

 • Del 1 - Swift grunder
 • Del 2 - Swift fortsättning
 • Del 3 - iOS programmering, vi programmerar appar.

Vad?

Del 1

Vi utgår från dokumentet "SwiftGrunderÖversikt.pdf". Genom övningar i som görs i Xcode-Playground lär vi oss nödvändiga grunder i Swift, men också grunder för programmering. Dessa grunder gäller för en mängd olika  programmeringsspråk.

Vi genomför också ett skriftligt projekt för att undersöka programmeringens påverkan på samhället och våra liv.

Del 2

Efter att ha etablerat ett fundament fortsätter vi med mera avancerad Swift som:

 • Enumerations
 • String-manipulation
 • Collection types( array, set, dictionary)
 • Optionals
 • Error handling
 • Struct, Classes
 • Små program (terminal-appar)

Del 3

Vi använder vår kunskap i Swift och lägger till kunskap om hur man bygger appar för att skriva iOS appar. Dessa kan köras i iOS apparater. Vi kommer också arbeta med användargränssnitt och användarvänlighet. Det ges utrymme och stöd för att utforska egna idéer.

 

Varför?

Del 1 och 2 ger eleven grunder för att kunna skriva funktionella appar. Del 3 ger eleven möjlighet att praktisera sin kunskap i riktiga appar. Genom arbetet med att skriva ett antal mindre appar befäster eleven sin kunskap och bygger även på denna. 

Hur?

Vi kommer varva föreläsningar med övningar och uppgifter. När kursen är klar har eleven skrivit ett antal appar.  Vi arbetar i huvudsak i utvecklingsverktyget Xcode, som är ett proffesionellt verktyg som används av miljontals utvecklare världen över för att skapa iOS och macOS appar.

Bedömning?

Del 1
Dels kommer läraren göra observationer - hur utvecklar du din kunskap i i Swift samt hur du utvecklar din problemlösningsförmåga. Det ges ofta uppgifter i for av hemläxor.

Sektionen kommer avslutas med ett skriftligt prov där du får lösa problem och svara på frågor i en playground.

Del 2
Samma som del 1 - delen kommer avslutas med ett prov.

Del 3
Avslutas med ett prov men bedömningen tar också hänsyn till kunskapskraven som finns längre ner i texten

 

Uppgifter

 • Prov i programmering grunder

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande programmering i ett eller flera programspråk varav minst ett av språken är textbaserat.
  Prr  -
 • Implementeringar av datastrukturer, till exempel vektor, fält, lista och trädstruktur.
  Prr  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven anpassar med säkerhet sin planering av programmeringsuppgiften och utför på ett systematiskt och effektivt sätt felsökning av syntaxfel, körtidsfel och programmeringslogiska fel. Innan programmeringsuppgiften avslutas utvärderar eleven med nyanserade omdömen och med förslag på förbättringar programmets prestanda och ändamålsenlighet i flera situationer och sammanhang. Eleven kommunicerar om programmeringsuppgiften och dess utvärdering och använder då med säkerhet datavetenskapliga begrepp.
  Prr  A
 • Eleven anpassar med viss säkerhet sin planering av programmeringsuppgiften och utför på ett systematiskt sätt felsökning av syntaxfel, körtidsfel och programmeringslogiska fel. Innan programmeringsuppgiften avslutas utvärderar eleven med nyanserade omdömen programmets prestanda och ändamålsenlighet i några situationer och sammanhang. Eleven kommunicerar om programmeringsuppgiften och dess utvärdering och använder då med viss säkerhet datavetenskapliga begrepp.
  Prr  C
 • Eleven anpassar med viss säkerhet sin planering av programmeringsuppgiften och utför felsökning av enkla syntaxfel. Innan programmeringsuppgiften avslutas utvärderar eleven med enkla omdömen programmets prestanda och ändamålsenlighet i någon situation och i något sammanhang. Eleven kommunicerar om programmeringsuppgiften och dess utvärdering och använder då med viss säkerhet datavetenskapliga begrepp.
  Prr  E
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för programmeringens möjligheter och begränsningar samt hur programmering har påverkat och påverkar vardagen. Eleven redogör utförligt och nyanserat för principer för att uppnå god kvalitet vid skapandet av datorprogram.
  Prr  A
 • Eleven redogör utförligt för programmeringens möjligheter och begränsningar samt hur programmering har påverkat och påverkar vardagen. Eleven redogör utförligt för principer för att uppnå god kvalitet vid skapandet av datorprogram.
  Prr  C
 • Eleven redogör översiktligt för programmeringens möjligheter och begränsningar samt hur programmering har påverkat och påverkar vardagen. Eleven redogör översiktligt för principer för att uppnå god kvalitet vid skapandet av datorprogram.
  Prr  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: