Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall Utvärdering Förbättringsplan Gylleenheten1

Skapad 2019-12-13 11:04 i Gylle förskola Borlänge
Förskola
En mall för utvärdering i lärlogg

Innehåll

Utgå ifrån Förbättringsplanen, som finns i Unikum, Skolbanken, sök på förbättringsplan, där hittar ni Gylleenheten 1 och Gylle förskola.
 
 
Datum för utvärdering:
 
Värdegrund/Lek
-Stärka barnens självkänsla, utveckla det sociala samspelet, förståelse för alla människors lika värde.
-Ge förutsättningar för lek- samt hjälpa barnen att utveckla deras lekmönster (titt-ut lek, parallellek, fantasi & låtsaslekar, rörelselekar & rollekar) och lekkoder (turtagning, ögonkontakt, härma, fantasi, empati, självkontroll, självkänsla).
-Öka pedagogernas kunskaper om plan mot diskriminering och kränkande behandling (likabehandlingsplanen) – implementera i verksamheten.
 
Genus
– öka personalens och barnens medvetenhet gällande genusperspektiv, familjekonstellationer och miljöarbete
 
Genomförande:
Stödfrågor: Innehållet i verksamheten – vad har ni arbetat med?
 
Värdegrund/Lek:
 
 

Genus:

 
 
 
Resultat och analys:                                                                       
Stödfrågor: Tidigare observationer, dokumentationer ska ligga till grund för utvärderingsarbetet - ”Resan från A till B”.
Det vi uppnådde med det vi gjorde – i förhållande till det vi ville uppnå.
Hur blev det? Blev det som vi hade förväntat oss? Vad hände?
På vilket sätt har processerna/verksamheten utvecklats och påverkat
barns lärande? Effekter?
Verksamhetens bidrag till barns utveckling!
Varför blev det som det blev? Vad beror det på? Hur vet vi det vi vet?
Leta efter samband, skillnader, mönster, orsaker…
Lärdomar (styrkor och svagheter) om vad som gör skillnad
så att verksamheten kan förbättras ytterligare.
 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: