Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokratins framväxt i Sverige

Skapad 2019-12-13 14:33 i Spängerskolan Kristianstad
Här beskriver du kort vad planeringen handlar om.
Grundskola 7 – 9 Historia
Under det här arbetsområdet kommer vi att lära oss vad som har förändrats och vad som innebär en kontinuitet när det gäller demokratins framväxt genom att studera de historiska bakgrunderna till hur och varför Sverige blev ett demokratiskt land.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

Syftet med arbetsområdet är att du ska utveckla ditt historiemedvetande kring tiden runt 1900-talets början. Det betyder att du ska förstå hur historiska händelser för ungefär 100 år sedan påverkar våra liv idag. Med fokus på demokratins utveckling ska vi se vad som har förändras och vad som innebär en kontinuitet.

Konkretisering av kunskapskraven

- Du ska kunna jämföra hur demokratin såg ut mellan olika tidsperioder.

- Du ska förstå hur händelserna kring början 1900-talet har påverkat olika människor i Sverige på olika sätt, t.ex. män/kvinnor, fattiga/rika.

- Du ska kunna ge konkreta exempel på historiska händelser som ligger till grund för dagens demokratiska samhälle.

- Du ska kunna ge egna förklaringar (orsaker) till förändring och det som innebär kontinuitet  genom att använda exempel.

Undervisning 

 Vi kommer att använda genomgång, filmer, studi.se- "Rösträtt i Sverige", sidorna 295-297 i boken och en stödmall "Uppgift-Demokratins utveckling i Sverige" för att analysera förändringar och det som innebär en kontinuitet.

 

Bedömning

Vi kommer att ha skriftligt prov.

E- A Du ska kunna säga hur demokratin utvecklats, något som förändras och något som innebär kontinuitet mellan de olika tidsperioderna. (2-4)

 

För C- nivå ska du tala om orsaken till antingen förändringen eller till att det är lika (innebär kontinuitet).

Du ska använda antingen förändring eller kontinuitet i ditt resonemang.

 

För A-nivå ska du tala om vad orsaken till både förändringen och kontinuiteten.

 

Du ska använda begreppen kontinuitet och förändring i ditt resonemang.

 

Uppgifter

 • Prov- Demokratins framväxt i Sverige

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: