Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Join the quest - 2. How the body works

Skapad 2019-12-13 17:28 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Planering för kapitel 1 i läromedlet Join the quest åk 4.
Grundskola 4 Engelska
FOCUS Focus Listen and read: non-fiction,stories, rhymes, tables and recipes Speak and write: words and phrases about the body, being healthy and feeling ill, five senses poem Language work: the indefinite article (a/an), the definite article (the), to do, silent K Culture: children's literature, measurements Vill man träna hemma kan man göra det via denna länk; http://webbapp.liber.se/join-the-quest-4/#/2-how-the-body-works

Innehåll

 

Språkinlärning:
• kunna några svenska och engelska ord med gemensamt ursprung, och stumt k

Muntlig kommunikation:
• kunna förstå och använda ord och uttryck kopplade till kroppen och sinnena samt till hälsa och sjukdom
• kunna förstå och använda ord och uttryck kopplade till mängd och längd

Skriftlig kommunikation:
• kunna skriva meningar om sig själv och de egna vanorna kopplade till kroppen samt till hälsa, aktiviteter och kosthållning
• skriva sinnesdikt
• bilda frågor och svar med to do

Kultur, samhälle och litteratur:
• kunna delta i framförandet av dialoger och rollspel

Basord och uttryck
Words and phrases about the body, the senses, being ill, visiting the doctor, and having a healthy lifestyle.
Words and expressions about the body and the mind. Words for measuring height and length.

Sånger och dikter
The Hokey Cokey
This Old Man

Språkinlärning
Grammatik: Bestämd och obestämd artikel: the och a/an. Verbet to do i presens, frågor, svar och negation. Ljudfokus: stumt k, kn

Skriva (Write)
Five senses poem

Bedömning
Bus Stop 2 och kapiteltest 2 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
    En
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    En
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
    En

Matriser

En
It's my life!

Förstå och tolka talad engelska (hörförståelse)

1
2
3
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet, tex. vid muntliga instruktioner.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet, tex. vid muntliga instruktioner.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet, tex. vid muntliga instruktioner.

Förstå och tolka skriven engelska (läsförståelse)

1
2
3
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i skriven, enkel engelska samt enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i skriven, enkel engelska samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i skriven, enkel engelska samt enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Tala

1
2
3
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Skriva

1
2
3
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Kultur/Reflekterar över engelskans användningsområden

1
2
3
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: