Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen - Skydd, stöd och rörelse

Skapad 2019-12-14 17:00 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Mål och bedömning kring de förmågor som eleven ska utveckla inom arbetsområdet Människokroppen. Matrisen innehåller beskrivning av kunskapskvaliteter i fyra nivåer.
Grundskola 7 – 9 Biologi
För att din kropp ska få skydd, stöd och rörelse är du uppbyggd av flera viktiga delar. Några av dem är huden, skelettet, muskler och leder. Nu ska du få studera mer om dem!

Innehåll

Skydd, stöd och rörelse

Huden är kroppens största organ och har en yta av ca 1,5-2 kvadratmeter och utgör ca 15 procent av kroppsvikten! I det inledande arbetet om människokroppen ska du få lära dig om följande centrala frågeställningar:
 • Veta vad huden innehåller och vilka uppgifter den har 

 • Känna till skelettets och ledernas byggnad och funktioner 

 • Känna till olika muskeltyper

 • Känna till några skelettmuskler och hur dessa arbetar mot varandra

 • Veta vad skelettben innehåller

 • Ha kunskap om musklers energiomsättning 

 • Känna till anabola steroider och deras biverkningar

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • ta ställning i frågor som påverkar din hälsa,

 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara sammanhang mellan hud, skelett och muskler för människans rörelseförmåga och arbetsprestation.

 • Genomföra undersökningar om hur den egna kroppen fungerar.

Undervisningens innehåll:

 • eleven ska ha kännedom om hur huden, skelettet och musklerna är byggda och fungerar för att ge skydd, stöd och rörelse,
 • eleven ska kunna förklara sammanhang mellan hud, skelett och muskler för människans rörelseförmåga och arbetsprestation,
 • eleven ska kunna berätta något om skadebilder för hud, skelett och muskler.

Så här kommer vi att jobba:

 • Vi kommer att förklara begrepp, analysera och diskutera.
 • Du kommer att få besvara instuderingsfrågor där du själv kan välja svårighetsnivåer på frågorna.
 • Vi kommer att ha gemensamma övningar och laborationer.
 • Vi kommer att använda oss av media.

 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Hälsolabb och Podd

F
E
C
A
Podden
Du har klarat vissa delar av kunskapskraven för nivå E
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Hälsolabben, planering
Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Labrapporten
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: